13.3.2012: DOMIJN

Domijn (Lies ter Haar)  ---- opmerkingen uit  de commissie ruimte

We zijn wel blij dat dhr. Salverda er bij is, want wij herinneren ons nog heel goed dat net voor de fusie van SWL met Domijn, hij ook in de raad aanwezig was en ons vertelde dat met die fusie voor Losser alles beter zou worden. Maar ondanks dat Domijn in onze gemeente zich ook bezig houdt met zaken die een positieve inslag hebben, zit er ook een heel groot nadeel aan deze fusie. Wij voelen ons wat dat betreft dan ook bedonderd.

Wij horen de laatste jaren heel veel klachten van mensen die heel graag in Losser willen blijven wonen, maar die geen kans maken. En het zijn zeker geen incidenten, daarvoor zijn het er veel te veel. Maar die mensen willen nu eenmaal graag in Losser wonen en maken weinig kans met het huidige lotingsysteem. En de reactie is dan vaak, 'dan moet u het maar in Enschede proberen, daar zijn huizen genoeg.” We willen onze jeugd hier graag in Losser houden, maar op deze wijze jagen we onze jeugd juist weg.

U bent fervent voorstander van vrije vestiging en dit lotingsysteem, maar wij zijn raadslid hier in Losser en komen op voor de belangen van de inwoners van Losser. Wat ons betreft wordt het lotingsysteem dan ook weer afgeschaft en gaan we terug naar inschrijving. Bovendien roept het lotingsysteem wel vragen op, want er kunnen groepen buiten gehouden worden, dat werd zelf al aangegeven. Wij weten dat dit ook met de Bloemenbuurt in Losser is gebeurd en wellicht ook met de mensen die vanuit Enchede vanwege renovatie van de wijk een woning nodig hebben. En u zegt dat gekeken wordt naar wie actief reageert. Maar wat is actief? En moet men dan ook reageren op Enschede in die beoordeling. Het kan toch ook zijn dat mensen weinig reageren omdat er simpelweg niet genoeg woningen zijn die ze kunnen betalen? Wie beoordeelt dus wat 'actief” is?

Ook is het zaak naar onze mening dat goed gekeken wordt naar het woningaanbod. Er komen steeds meer gebroken gezinnen, kleine gezinnen, 1-persoonshuishoudens.

Ook zagen we in het meerjarenperspectief van u dat er de komende jaren nog veel huizen worden verkocht, waardoor de spoeling nog dunner wordt. U geeft aan dat mensen uit Losser net zo veel recht hebben dan een ander. Ja, dat ondersteunen we van harte. Ze hebben evenveel rechten, maar minder kansen. Het is een grote bingo pot. Vroeger kwamen er alleen mensen uit Losser met enkele elders weg in. Nu is het andersom en zitten die mensen uit Losser met heel veel anderen uit Enschede en elders weg in die pot en het is maar afwachten wie er uitgedraaid wordt.

Een laatste opmerking betreft huisvestingsafspraken zoals Enschede die kent t.a.v. mensen met een uitkering. Gaat dit ook voor Losser gebeuren?

Share our website