Wat kan en mag op een industrieterrein

  • Home
  • Nieuws
  • Wat kan en mag op een industrieterrein
 

Detailhandel op industrieterreinen (Henry Elsjan)

De detailhandel in Losser kent pieken en dalen.
In uw beleidsnota van 2008 heeft u al aangegeven wat er wel en niet is toegestaan op industrieterreinen wat betreft detailhandel.

Herhaaldelijk heeft de wethouder aangegeven dat het college het liefst detailhandel geconcentreerd ziet in het centrum van Losser. Dat is heel begrijpelijk, want het winkelend publiek kan daar dan optimaal gebruik van maken.
Echter er zijn ook retailers die meer vierkante meters winkeloppervlak nodig hebben om optimaal hun bedrijf te kunnen exploiteren.

Deze volumineuze detailhandel wordt bijvoorbeeld duidelijk omschreven in de bestemmingsplannen de Zoeker Esch en de Pol, maar de tijden veranderen.
Winkeliers worden tegenwoordig meer en meer gedwongen om een X aantal producten van een bepaald merk in hun winkel te tonen, anders worden ze uitgesloten en krijgen ze geen producten meer aangeleverd. We moeten voorkomen dat deze ondernemers dan buiten onze gemeente naar percelen gaan zoeken die wel geschikt zijn om hun waar aan te bieden.

Daarom een motie om te onderzoeken wat wel en niet mogelijk is.
Deze is niet aangenomen omdat CDA, VVD, PvdA en D66 tégen hebben gestemd. Ook werd vanuit het CDA aangegeven dat de fietsenhandel die als voorbeeld werd gebruikt inmiddels al een locatie had gevonden en dat dit niet op het industrieterrein was. Dit blijkt ONJUIST! Betreffende is nog steeds op zoek naar plek en dat lijkt niet te lukken en dan vertrekt hij uit Losser.Motie: Volumineuze detailhandel op bedrijventerrein
 
De raad: In vergadering bijeen d.d. 17 september 2019
 
Constaterende dat:
  • In de door de gemeenteraad in september 2008 vastgestelde beleidsnotitie “Detailhandel en kantoren op bedrijfsterreinen” is aangegeven dat bepaalde volumineuze detailhandel is toegestaan op industrieterreinen;
  • Onduidelijk is wat de term “volumineus” nu precies inhoudt;
  • De provincie qua invulling ook nog een stem heeft wat wel en niet toegestaan kan worden
 
Overwegende dat:
  • Het wenselijk is voor bepaalde bedrijven/detailhandel om toch de ruimte  te krijgen op een industrieterrein gezien hun omvang en activiteiten;
  • Deze bedrijven niet passen in het centrum, maar wel graag in onze gemeente willen blijven;
  • Als vestiging op een bedrijventerrein niet mogelijk is de kans bestaat  dat zij naar elders verhuizen;
  • Dit als onwenselijk gezien moet worden.
 
Verzoekt het college:
Te onderzoeken of bij aanvragen voor volumineuze detailhandel maatwerk mogelijk door aanpassing van de detailhandelsvisie of binnen een wijziging van het bestemmingsplan of dat er andere mogelijkheden zijn om deze toch binnen onze gemeente een plek te geven.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Burgerforum, Lies ter Haar, fractievoorzitter

Met 6 voor en 12 tegen verworpen
 

Detailhandel op industrieterreinen (Henry Elsjan)

De detailhandel in Losser kent pieken en dalen.
In uw beleidsnota van 2008 heeft u al aangegeven wat er wel en niet is toegestaan op industrieterreinen wat betreft detailhandel.

Herhaaldelijk heeft de wethouder aangegeven dat het college het liefst detailhandel geconcentreerd ziet in het centrum van Losser. Dat is heel begrijpelijk, want het winkelend publiek kan daar dan optimaal gebruik van maken.
Echter er zijn ook retailers die meer vierkante meters winkeloppervlak nodig hebben om optimaal hun bedrijf te kunnen exploiteren.

Deze volumineuze detailhandel wordt bijvoorbeeld duidelijk omschreven in de bestemmingsplannen de Zoeker Esch en de Pol, maar de tijden veranderen.
Winkeliers worden tegenwoordig meer en meer gedwongen om een X aantal producten van een bepaald merk in hun winkel te tonen, anders worden ze uitgesloten en krijgen ze geen producten meer aangeleverd. We moeten voorkomen dat deze ondernemers dan buiten onze gemeente naar percelen gaan zoeken die wel geschikt zijn om hun waar aan te bieden.

Daarom een motie om te onderzoeken wat wel en niet mogelijk is.
Deze fractie is niet aangenomen omdat CDA, VVD, PvdA en D66 tégen hebben gestemd. Ook werd vanuit het CDA aangegeven dat de fietsenhandel die als voorbeeld werd gebruikt inmiddels al een locatie had gevonden en dat dit niet op het industrieterrein was. Dit blijkt ONJUIST! Betreffende is nog steeds op zoek naar plek en dat lijkt niet te lukken en dan vertrekt hij uit Losser.

Share our website