Zorgen om de zorg!

  • 12/07/2014
  • Lies┬áter Haar

Geachte WMO mensen.

Ik heb deze brief gelezen. Ik wist dat er veel op stapel staat bij de gemeenten.
Zo ook in Losser.
Wat ik uit Uw brief opmaak is dat mensen die het niet zelf kunnen nog recht op hulp houden. Dat is allemaal heel mooi, ook dat ik tot de categorie behoor.
Verder op in de brief staat ook iets over her indicering en eventueel inleveren van tijd. Ook voor deze groep.
Ik heb moeite mijn huis open te stellen voor mensen die ik niet ken en die in mijn huis gaan werken. Niet met diegenen die ik ken en dat zijn er al veel. Maar uitbestedingen zoals het strijkgoed en de was dat gaat me echt te ver. Dat hoort in mijn eigen huis. Dan gaan we weer naar de naamplaatsjes in de kleding en handdoeken. Dit kan ik echt niet. Door ziekte en handicaps moet ik me al zoveel blootgeven aan instanties, instellingen, ziekenhuizen, therapeuten, en nog veel meer. Ik wil zo graag mijn eigen private huissfeer  behouden. Het is mijn enige veilige plek. Dat had U vergeten in Uw brief te schrijven. Leefbaar en visite ontvangen kan dankzij de dames van Solace heel goed. Ze werken zich te pletter en krijgen het oneerbare voorstel uren vrijwillig in te leveren. En voor volgend jaar staat er nog meer op het plan. Maar het veiligheidsgevoel en vooral het huislijkheidsgevoel gaan zo ten onder.
Helaas gaat het met mij nog slechter dan ons laatste contact en is er Coeliakie geconstateerd bovenop alle reeds bestaande ongemakken. Dit mag U in mijn dossier bijvoegen. Misschien is het interessant om even te kijken op Google wat het inhoudt.
Ik hoop dat het voor die mensen die het nodig hebben de tijd en vooral de aandacht blijft en er niet een gigantische hoge bijdrage wordt gevraagd voor diezelfde hulp en misschien hetzelfde aantal uren.
Misschien kan het college van B.& W. en de wethouders nog een mooie correctie toevoegen ten positieve aan de WMO.
Het zou fijn zijn wanneer deze brief ook bij het college terecht kwam.
Ik vertrouw op een fijne samenwerking ook na 2015.
 
Met vriendelijke groeten

(met goedkeuring van de schrijver)
 
Share our website