Zonder inspanning geen succes

  • Home
  • Blog
  • Zonder inspanning geen succes
  • 06/07/2023
  • LiesΒ ter Haar

Zonder inspanning geen succes

Blog Harold Sligman

Als lokale partij dien je het lokale belang , we hebben als #burgerforum niet voor niets de hashtag #lokaalbelangvoorop. Echter in de huidige tijd wordt het lokale belang niet alleen maar lokaal, maar steeds meer ook boven lokaal bepaald. Wil je het lokale belang dan ook goed willen dienen, dan moet je ook proberen invloed uit te oefenen in de diverse samenwerkingsverbanden zoals Twente Board Omgevingsdienst Twente SamenTwente #RES Energiestrategie RES Twente. Want als het gaat over wonen, energie, veiligheid, gezondheid, ruimtelijke ordening.....steeds meer wordt boven lokaal geregeld. Wij als #lokalepartij uit de Gemeente Losser zijn dan ook een groot deel van onze tijd bezig om ook in deze verbanden op te komen voor het lokale belang.

Zo hebben we de laatste periode
πŸ‘‰ #zienswijzen, #wensenenbedenkingen ingediend m.b.t. de #RES 2.0;
πŸ‘‰ proberen wij de #warmtetransitie in de #RES 2.0 meer te concretiseren;
πŸ‘‰ hebben wij in ons #presidium voorgesteld om de Twente Board periodiek uit te nodigen in de #twenteraad (bijeenkomst van Twentse raadsleden) om te praten over o.a de #investeringsagenda
πŸ‘‰ hebben wij onze wethouder gevraagd om bij de Omgevingsdienst Twente de "karige" #klachtenregeling en #privacybeleid onder de aandacht te brengen;
πŸ‘‰ #moties ingediend, o.a over de toename van #goederenvervoer ProRail op het spoor richting Bad Bentheim;
πŸ‘‰ #artikel39 vragen gesteld over de #grensoverschrijdende #samenwerking tussen Gemeente Losser en haar #duitse gemeenten op het gebied van #veiligheid;
πŸ‘‰ Zijn wij geweest naar #gebiedsdagen (#PPLG, #GGA), bijeenkomsten van o.a Enexis Groep over #netcongestie en hebben we als een van de weinige politieke partijen in #Nederland deelgenomen aan een kennisdelingssessie over de #milieunormering #windturbines Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Al deze inspanningen leiden altijd niet direct tot een snel resultaat maar zijn o zo nodig want ook als lokale partij heb je te verhouden tot de veranderende en ook steeds complexer wordende maatschappij met daarbij altijd het #lokaalbelangvoorop πŸ’ͺ πŸ’ͺ

Zonder inspanning wacht er geen succes πŸ’ͺ
Share our website