Wel of geen vuurwerkverbod?

  • 18/01/2020
  • Lies┬áter Haar

Wel of geen vuurwerkverbod?

 
Wij zien Nederland als een beschaafd land waar waarden en normen worden gehanteerd. Maar hoe kan het dat er jaarlijks rond de jaarwisseling door het afsteken van legaal en illegaal vuurwerk vele gewonden of zelfs dodelijke slachtoffers te betreuren zijn?
 
Vele “ jonge” mensen die een paar vingers, een hand of zelfs een oog moeten missen. Ze zijn getekend voor het leven. Enkele cijfers: er vielen dit jaar 1300 gewonden, waarvan 385 op de spoedeisende hulp terecht kwamen.
De schade werd geschat op 15 miljoen voor particulieren (woningen en auto’s) en de brandschade aan bedrijfspanden is hierbij nog niet eens opgenomen.
 
Direct na de jaarwisseling laaide de discussie weer fel op om een einde te maken aan deze waanzin. Moet er een totaalverbod voor consumentenvuurwerk komen? Welke taak heeft de overheid hierin en neemt zij de verantwoordelijkheid?
 
Bij een peiling van RTL bleek dat 61% van de Nederlanders voor een algemeen vuurwerkverbod is (in 2019 was dat nog 20% lager).
We zien dat enkele grote steden (Rotterdam en Amsterdam) bezig zijn met een algemeen vuurwerkverbod na de zoveelste jaarwisseling met vuurwerkincidenten en geweld richting hulpverleners. Er waren in Nederland in totaal 9300 incidenten.
 
Terug naar Losser: hoe denken wij de inwoners van onze eigen gemeente hierover? Er wordt door inwoners geklaagd dat er ruim voor de jaarwisseling al fanatiek geknald wordt en dat er volgens velen weinig handhaving plaatsvindt. Ook is duidelijk geworden dat de steun voor strenger handhaven en het verbieden van illegaal vuurwerk verder is toegenomen. Het probleem is echter dat deze handhaving bij het politiekorps niet altijd de hoogste prioriteit heeft.
Natuurlijk zullen er bij een algemeen vuurwerkverbod ook verliezers zijn. Vele vuurwerkverkopers hebben flink geïnvesteerd in goede en veilige opslag. De belangen zijn groot, want het gaat hier over tientallen miljoenen euro’s, maar weegt dit alles op tegen de negatieve kanten?
 
Als er echter voor 2021 geen algemeen vuurwerkverbod voor consumentenvuurwerk komt, is het van belang dat als wij de vuurwerktraditie voor de komende jaren in stand willen houden, wij rekening met elkaar moeten houden.
Laten we ons allemaal aan de regels houden, dan kunnen we ook aankomend jaar weer gezamenlijk van een mooie jaarwisseling genieten.
Voor nu wens ik u allen een gezond, maar vooral veilig 2020.
 
Henry Elsjan
Raadslid BURGERFORUM Losser
h.elsjan@losser.nl
Share our website