Weg met die 3 tonnen.... kan dat?

  • Home
  • Blog
  • Weg met die 3 tonnen.... kan dat?
  • 06/06/2021
  • Lies┬áter Haar

BURGERFORUM: Niet roeptoeteren maar actie ondernemen!
Burgerforum heeft de afgelopen tijd geprobeerd helder te krijgen hoe de hele afvalketen in elkaar zit. Maar elke vraag die gesteld wordt roept weer nieuwe vragen op.
In het college-akkoord is n.a.v. de inzameling van afval te lezen dat weliswaar gekozen is voor het systeem van bronscheiding omdat dat toen de beste oplossing leek en  het contract met Twence nog loopt tot 2022, maar ook dat in 2019/2020 opnieuw onderzocht zou worden welke vorm van afvalinzameling en -verwerking het beste bij Losser past.
We hebben al eerder aangegeven dat nascheiding van verpakkingsafval en restafval tezamen (dus tezamen in één ton) effectiever en milieuvriendelijker is. En omdat dit jaar het contract afloopt, is dit ook het moment om te onderzoeken of we volgend jaar wél tot nascheiding over kunnen gaan. De vragen die we daarover stelden en de informatie die we hierover verzamelden maakten echter duidelijk dat die hele afvalketen heel ingewikkeld in elkaar zit en dat we vastzitten aan contracten waar we niet zomaar meer uit kunnen stappen.
Het gaat om grote financiële belangen en alle deelnemers aan die afvalketen lijken er niets voor te voelen van bronscheiding af te stappen. Ook niet Twence die hier nu onderzoek naar doet.
De vorig jaar afgesloten contracten voor de verwerking van het verpakkingsmateriaal hebben er toe geleid dat het voor de gemeenten alleen maar steeds duurder wordt.
Als we iets willen veranderen zullen we druk moeten vergroten om af te stappen van het huidige afvalsysteem. Alleen aan de kant staan roeptoeteren dat die tonnen weg moeten brengt zeker niets.
Alleen als wij en alle andere gemeenten hier kritisch tegenover blijven staan en hier samen in optrekken, kunnen we wat bereiken.
Het is ook tijd kritisch te kijken naar het hele afvalbeleid. Het zwerfafval in het buitengebied, maar ook bij de afvalcontainers neemt hand over hand toe. Wat is de oorzaak? Natuurlijk blijven er altijd mensen die zich nergens iets van aantrekken en de rotzooi maar ergens dumpen, als ze er maar af zijn. Maar het kan ook samenhangen met de manier waarop nu het afval ingezameld of zelf weggebracht moet worden. Tijd om dit helder te krijgen.

Hans Volmbroek
Raadslid voor Burgerforum
h.volmbroek@losser.nl


 
Share our website