Verboden voor vrachtverkeer borden!

  • Home
  • Blog
  • Verboden voor vrachtverkeer borden!
  • 08/10/2011

Is u weleens opgevallen dat de aanduidingen om doorgaand vrachtverkeer uit Overdinkel en Glane te weren volslagen absurd zijn? Op meerdere plaatsen in Losser staan nu al jaren gele vooraankondigingsborden die eigenlijk, volgens politie en ANWB, bedoeld zijn om tijdelijke verkeersmaatregelen zoals bv een omleiding wegens werkzaamheden aan te geven. Bovendien staat er zò veel tekst op die borden dat de niet ter plaatse bekende chauffeur zijn voertuig toch wel even stil moet zetten om alles te kunnen lezen om daarna eventueel de route op te zoeken die hij dient te volgen.

Nog fraaier zijn de gebruikte verbodsborden in Overdinkel en Glane: Onder het bekende bord ‘verboden voor vrachtverkeer' staat de onbegrijpelijke tekst: ‘uitgezonderd aanwonenden en exploitatie aanliggende percelen'. In goed Nederlands staat hier eigenlijk dat allèèn inwoners van Overdinkel en Glane, maar dan ook alleen zij, 24 uur per dag doelloos met een vrachtwagen door hun dorp mogen rijden.

Toch is de voor ieder begrijpelijke oplossing zo simpel: Zet op de rotonde Burg. van de Sandtplein een richtingaanwijzing voor doorgaand vrachtverkeer en gebruik bij de verbodsborden de overal in Nederland gebruikelijke tekst: ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer'. Bovendien kan, met gebruik van een klein beetje gezond verstand, het aantal te plaatsen borden aanzienlijk worden verminderd.

Al in het voorjaar van 2009 heb ik deze situatie aangekaart bij de toenmalige wethouder, mevrouw Ter Denge en een leidinggevende van de afdeling Openbare Werken. Mij werd gezegd dat de gemeente zich had laten adviseren door een ‘heuse' verkeersdeskundige en dat op deze wijze het verbod beter gehandhaafd (?) kon worden. Ook betrof het hier een proef; in 2010 zou een evaluatie plaatsvinden. Uiteraard zou ik bericht krijgen van de resultaten. Het zal u niet verbazen dat het hierna oorverdovend stil is gebleven en dat de borden er nog gewoon staan.

Heel stilletjes denk wel eens: zouden ze het in Enschede ook zo doen?
 
Leo Verhoef, Overdinkel
Comments (1)
Gerard Veldhuis

Goedemorgen, Nog erger, de overheid gaat er vanuit dat elke Pool of Rus, Nederlands kan lezen, zie de gele bordjes, heel Nederland werkt met pictogrammen,zou dat komen dat deze internationaal worden herkend? groeten, Gerard

Share our website