Van het gas af? Geef uw mening.

  • Home
  • Blog
  • Van het gas af? Geef uw mening.
  • 03/10/2020
  • Lies ter Haar

Van het gas af, een slim idee??
ROB FRANKE
 
Elke gemeente in Nederland heeft de verplichting om een plan te ontwikkelen om voor 2050 van het gas af te gaan. Doel daarbij is een CO2-reductie, nodig om het klimaatdoel te halen.
 
De vraag is of het realistisch is om van het gas af te gaan.
 
In een poging nog groener te zijn heeft de gemeente Losser besloten nog eerder van het gas af te gaan dan landelijk afgesproken is.
In eerste instantie zal voor 2030 Losser-West van het gas af gaan.
De gemeente heeft daarbij gebruikt gemaakt van het rapport “Warmtevisie Noordoost-Twente”, waar verschillende opties en mogelijkheden voor alle deelnemende gemeenten bekeken zijn.
 
Hoe bereiken we “van het gas af??”
 
Voldoende geïsoleerde woningen krijgen een all-electric warmtepomp (dus alleen stroom en geen gas).
Bij de resterende woningen, meer dan 70%, wordt gebruik gemaakt van een zgn. Hybride warmtepomp. (Dus stroom EN GAS!)
 
Zijn we dan van het gas af en niet duurder uit??
 
NEE
 
De elektriciteit van een warmtepomp zal opgewekt worden door een electriciteits centrale op gas!
Dus we blijven zowel lokaal (hybride warmtepomp) als landelijk gas gebruiken. Daarnaast raak je meer dan 50% van de energie kwijt als je gas eerst omzet naar stroom.
 Zon en Windenergie zijn bij lange niet voldoende om deze extra stroom behoefte op te wekken.
We moeten dus op grote schaal gas blijven gebruiken en daarmee is het doel dus al buiten bereik!
 
Maar de maandelijkse lasten blijven gelijk??
 
 
NEE
 
In de gemiddelde woning moet tot ca. 40.000,- Euro geïnvesteerd worden.
Dit moet je zelf betalen!! En dat wordt gemakshalve maar vergeten!
Dat zijn dus de kosten voor isolatie, ander type radiatoren, warmtepomp e.d.
Nadat we dat gigantische bedrag betaald hebben, blijven de maandelijkse lasten even hoog wanneer je de investering maar vergeet.
 
 
Maar een warmtepomp is toch een prima oplossing??
 
NEE
 
Ervaring met mensen die een warmtepomp hebben of er in de buurt wonen bevestigen dat warmtepompen voortdurend een irritant geluid maken. Aangezien ze voortdurend aan staan zal de levensduur ook niet geweldig zijn, misschien 5-10 jaar. Daarna mag je het dure apparaat zelf laten vervangen en betalen. Bovendien is het tapwater een probleem. Met een all-electric warmtepomp heb je een beperkte hoeveelheid warmwater. Boiler leeg… Jammer dan.
 
Moet je dan maar niet isoleren?
 
NEE
 
Rendabel isoleren is natuurlijk altijd goed, het bespaart energie en geld, en waarschijnlijk wordt het huis comfortabeler.
Denk aan een termijn van 5-10jr om de investering terug te verdienen
 
Moet je het beste jongetje van de klas willen zijn?
 
NEE
 
Er is geen noodzaak om sneller van het gas af te gaan als afgesproken is.
Sneller betekent vaak meer fouten en meer kosten.
Juist met dit soort grote projecten dient altijd gekeken worden naar de volgende vragen: Wat levert het op, wat kost het, en wie betaald als het mislukt.
 
 
Kan het slimmer??
 
JA
 
De enige oplossing (CO2 vrij) die op voldoende schaal energie kan leveren is kernenergie.
Zo’n centrale stoot geen CO2 uit, neemt niet veel plaats in, en de techniek is veilig. Bij de nieuwste generatie centrale’s hoeft ook het afval geen probleem te zijn. Frankrijk produceert al jaren en jaren meer dan 70% van hun elektriciteit met kernenergie.
In de tussentijd moeten we zeker niet van het gas af.
 
 
Samenvatting:
We bereiken het doel niet (“van het gas af”), we geven heel veel geld uit, en besparen geen geld.
Subsidies zijn ook geen oplossing, want uiteindelijk betalen we dat zelf.
 
Bovendien is er voldoende gas en verschillende landen gaan over op gas!
 
Kortom:
NIET VAN HET GAS AF!!
 
 
Comments (1)
Margret Munsterman

Hier komt géén warmtepomp. Lawaai. Het is een groot verdienmodel en ik trap er niet in. Ze maken de mensen doodsbenauwd met dat gezeur over dat klimaat. Het gebeurt al miljarden jaren en nu paniek!!!!!! Denk toch na. Dit is een verdienmodel en niets anders.

Share our website