Uw huis = een kostbaar bezit

  • Home
  • Blog
  • Uw huis = een kostbaar bezit
  • 07/07/2014
  • Lies┬áter Haar

Mede als gevogl van diverse kabinetsmaatregelen (met gedoogsteun van andere partijen) worden de huren steeds hoger opgeschroefd. Soms begrijp ik werkelijk niets van de naiviteit van degenen die deze plannen bedenken. Ik heb geleerd dat je als vuistregel aan moet houden dat 1/3 van het inkomen besteed kan worden aan woonlasten. Ik geef maar even een voorbeeld. Iemand verdient netto 1500 euro en dan zou daarvan 500 euro aan huur redelijk en betaalbaar zijn. Want vergeet niet dat daarbij nog een berg aan vast lasten bij komt zoals energie, verzekeringen etc. etc.

Huren van rond de 500 euro worden een zeldzaamheid. Subsidiegrenzen zijn en worden nog bijgesteld zodat steeds minder mensen hiervoor in aanmerking komen en de woonlasten worden voor mensen steeds moeilijker te dragen. In veel gevallen is kopen goedkoper dan huren. Maar.... en dan komt het.... door de vele flexcontracten en tijdelijke contracten onder met name jongeren, is het heel lastig een hypotheek te krijgen en zijn jongeren vaak wel noodgedwongen aangewezen op een huurwoning. Ook dat wordt dikwijls gemakshalve maar even vergeten.

Het argument van "scheef wonen te voorkomen" met het huidige huurbeleid snijdt dan ook geen hout. Een neveneffect is dat mensen minder te besteden hebben en juist die koopkracht is hard nodig om de boel weer aan de gang te krijgen. En daarbij komt nog iets dat blijkbaar vergeten wordt. Koester mensen die heel gelukkig zijn in hun woning, al hebben ze qua inkomen misschien wel de ruimte om duurder te huren of te kopen. Het zijn vaak huurders die hun huis -ja ook hun huurhuis- goed onderhouden,  er in investeren. Weet je vooraf dat je huurhuis maar tijdelijk zal zijn, dan zal het gevolg zijn dat huurhuizen uitgewoond en verwaarloosd de huurmarkt weer op gaan. Dat sociale cohesie en buurtgevoel verdwijnt. En wat te denken van het feit dat het inkomen een momentopname is. Vandaag heb je werk, morgen kun je werkloos zijn. Moeten die mensen dan weer terug verhuizen naar een "goedkopere" woning, om vervolgens als ze weer werk hebben opnieuw te verhuizen. Gezocht...? Dat mag zo zijn, maar het is ook zo dat over de gevolgen en de effecten van deze maatregel blijkbaar niet voldoende is nagedacht. 
Share our website