Tijdmachine

  • 10/02/2023
  • Lies┬áter Haar

Als ik aan die dagen denk............

Ik ben nu bijna een jaar lang raadslid en fractievoorzitter van Burgerforum en het was een bewogen jaar. Verkiezingen, coalitieonderhandelingen en direct daarna kwamen de stikstof- en energiecrisis die veel inwoners van onze gemeente raakt of nog gaat raken.
Om mijn gemeenteraadswerk naast mijn werk als GGZ begeleider goed te kunnen volhouden, sport ik dagelijks. En tijdens dat sporten luister ik vaak muziek of een podcast, zo ook vandaag.
Ergens in het Haagse bos kwam er lied voorbij van Dio. Nu zullen -denk ik- velen van u denken wie is Dio? Nou Dio is een Nederlandse rapper en hij had in 2008 een hit met het lied “Tijdmachine”. Het couplet van dat lied gaat als volgt: “als ik denk aan al die dagen, dat ik mij zo heb misdragen dan denk ik had ik maar een tijdmachine”. En die tekst deed mij onder het hardlopen denken aan de politiek.

Hoe vaak gebeurt het wel niet in de politiek dat beleid wat niet zo succesvol was en waarvoor partijen verantwoordelijk waren, wordt vergeten. Dit gebeurt landelijk, denk bijvoorbeeld maar aan de aardbeving schade in Groningen, de toeslagenaffaire, de gevolgen voortvloeiend uit de Corona-epidemie of de stikstofproblematiek. Maar ook lokaal gebeurt dit regelmatig, zo ook afgelopen dinsdag in de gemeenteraadsvergadering.

In de raadsvergadering ging de discussie over de sporthal in De Lutte. Een sporthal die zoveel gebreken vertoont, dat normaal gebruik bijna niet meer mogelijk is. Daarnaast is het de bedoeling dat er een nieuwe sporthal komt in De Lutte, zoals wij ook in ons coalitieakkoord hebben afgesproken. Maar wat is dan de relatie met de tijdmachine?.... nou dat zal ik u vertellen. In 2019 heeft het toenmalige college besloten dat het plan voor nieuwbouw van de sporthal niet gerealiseerd gaat worden en dat een beslissing het best kan worden genomen een aantal jaren voordat de overeenkomst met de eigenaar van de sporthal afloopt (2030 einde contract). Onze coalitie wil de sporthal nu wel versneld gaan bouwen, maar nu zegt de oppositie -die verantwoordelijk was voor het feit dat de nieuwbouw van de sporthal werd uitgesteld- dat de huidige coalitie niet genoeg haast maakt. Snapt u het nog? Ik in ieder geval niet. Verantwoordelijkheid nemen voor het beleid wat je hebt gevoerd is essentieel voor het vertrouwen in de politiek. Er bestaat immers geen tijdmachine waarmee je terug kunt gaan in de tijd en de besluiten en de gevolgen die daaruit voortkomen, ongedaan kunt maken.

Verantwoordelijkheid is niet hetzelfde als schuld, maar het zou de politiek sieren dat ze vaker stil staan bij de gevolgen die gepaard zijn gegaan met een genomen besluit. Dus in dit geval: we zijn mede verantwoordelijk voor de situatie zoals die is ontstaan in De Lutte, wat fijn dat de nieuwe coalitie er anders over denkt en laten we kijken hoe we het kunnen oplossen.
Voor mij geldt dat ik tijdens het sporten vaak nadenk over waar ik verantwoordelijk voor ben als vader, echtgenoot, in mijn werk als GGZ begeleider, lokaal politicus en als leider van de fractie van Burgerforum. Makkelijke antwoorden levert dat niet op, maar één ding heb ik wel besloten: ik loop er niet voor weg. Dus voor mij geen tijdmachine!
Share our website