Sijbom nieuwe burgemeester van Losser

  • Home
  • Blog
  • Sijbom nieuwe burgemeester van Losser
  • 08/07/2011

Gemeenteraad draagt nieuwe burgemeester gemeente Losser voor

05-07-2011

De gemeenteraad van Losser heeft in zijn vergadering van 5 juli jl. besloten de heer M. Sijbom voor te dragen bij de Commissaris van de Koningin als burgemeester van de gemeente Losser.

De Commissaris van de Koningin biedt de voordracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, teneinde de kroonbenoeming mogelijk te maken. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. Naar verwachting zal de heer Sijbom in een bijzondere raadsvergadering op 23 september 2011 worden geïnstalleerd.


De door de raad op 15 maart 2011 ingestelde vertrouwenscommissie onder voorzitterschap van mevr. L. Venema-Veenvliet heeft met kandidaten gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot een unanieme voordracht aan de gemeenteraad, die deze heeft overgenomen.


De heer Sijbom is getrouwd, is 42 jaar oud, woont in Rotterdam en is lid van het CDA.
Hij heeft de afgelopen twintig jaar gewerkt in het openbaar bestuur waarvan lange tijd bij gemeenten. De heer Sijbom is nu werkzaam als Hoofd Communicatie op het CDA-partijbureau. Voordat hij op dit partijbureau werkte was hij politiekassistent van de staatssecretaris op het Ministerie van Economische Zaken. Daarvoor was hij als bestuursvoorlichter werkzaam bij de gemeente Rotterdam en ondersteunde daarbij de burgemeester en de collegeleden op verschillende beleidsterreinen en in crisissituaties.

Share our website