samenwerking Losser

  • 17/09/2011

Persbericht:

Vanmiddag, donderdagmiddag kwam een persbericht van de gemeente Losser binnen. Daarin stond nogal verstrekkende informatie over wijzigingen in de organisatiestructuur van de gemeente Losser. Om aan de achterliggende informatie te komen, hebben we toen maar snel de nota op het gemeentehuis opgehaald. Het komt er samenvattend op neer dat op korte termijn vrijwel alles naar Enschede gaat. Dinsdag zou dit besloten zijn in het college. Dinsdagavond hebben we een commissievergadering gehad en… niets van deze informatie gehoord. We hebben het zelfs nog over de samenwerking gehad, waarom dit dan niet even melden, al was het maar dat deze informatie er aan zat te komen?! Hoezo actieve informatieplicht college?! We zijn des duivels dat we dit zo moeten lezen en voelen ons als raadslid geschoffeerd. Dat we bij de besluitvorming volkomen buiten spel staan hebben we al vaker aangekaart, maar dat zelfs de moeite niet genomen wordt ons tijdig bij te praten over ontwikkelingen stemt ons bitter.

Ook onze vraag om de dienstverleningsovereenkomsten vóór ondertekening te mogen inzien (het gaat immers om de financiële afwikkeling en borging van kwaliteit) werd afgewezen. Dat mag alleen achteraf. Dan is de boel echter al getekend en is er niets meer aan te veranderen. Harde noodzaak voor een dergelijke vergaande gemeenschappelijke regelingen zijn voldoende concrete en heldere doelen en regelmatige voortgangscontroles en –rapportages. Wij hebben ze nog niet gezien!

En brengt deze samenvoeging wel het voordeel dat ons is voorgespiegeld? Het staat nog in de sterren geschreven. We lopen op personeelsgebied hiermee nu al achter!

Wel is onderhand heel duidelijk dat er vrijwel geen afdeling meer in Losser over zal blijven en dat we van plattelandsgemeente verworden tot wijk 75 van Enschede met een raad op grote afstand en weinig invloed op alles wat reilt en zeilt in Losser. Directe bijsturing is niet meer mogelijk en we hebben niet of nauwelijks grip op de uitvoering.

En we blijven ze horen, die geluiden uit de bevolking 'Het is toch allemaal al geregeld” en 'Jullie hebben het paard van Troje binnengehaald”.


fractie
Burgerforum

Share our website