Rechtsomkeert met rechts!

  • 22/12/2011

Het is blijkbaar de tijd van misoogsten bij dit kabinet. Links en rechtsom wordt alles weggemaaid wat moeizaam aan sociale verworvenheden is opgebouwd. Met droge ogen kondigt Henk Kamp de meest a-sociale maatregelen aan. Kan iemand hem niet terugvliegen naar Bonaire, heb ik onlangs al eens getwittert. Het kabinet laat zijn ware gezicht zien. Nee, niet solidariteit -behalve dan voor de eigen elite- maar korten die boel aan de onderkant. Lastig die dure werknemers, dat moet goedkoper, daar is de werkgever bij gebaat. Een goed voorbeeld werd in de pers eergisteren duidelijk, de grote vervoerders die met schijnconstructies in het buitenland het CAO loon hier omzeilen en mensen uit de oostbloklanden voor 300.-/400,- euro laten werken. Ze vergeten één ding, onze eigen inwoners en vooral onze jeugd, worden hiervan de dupe. Werklozen worden straks dubbel gepakt. Gevolg, financiële problemen, forse teruggang in inkomen en.........   ze zullen de hand op de knip houden, wat zeg ik.... het zal storm gaan lopen bij de schuldsanering. En uiteindelijk, ja uiteindelijk zal diezelfde werkgever dat op zijn bordje terug krijgen. Helaas heeft deze door de prachtige bonusregelingen die we hier kennen zijn schaapjes al lang op het droge en kan ergens heel luxe gaan rentenieren. Ik weet het... ik overdrijf en mag niet iedereen over één kam scheren.... Maar wat mijmerend over de Kerstgedachte, bedacht ik me dat het voor heel veel mensen geen 'zalige' Kerst zal zijn en misschien ook niet echt een 'Gelukkig Nieuwjaar. 

Share our website