Prettig wonen ... zou voor iedereen moeten gelden

  • Home
  • Blog
  • Prettig wonen ... zou voor iedereen moeten gelden
  • 26/03/2012

Het lijkt zo gewoon, je veilig en prettig voelen in de eigen woning. En toch... zo gewoon is dat niet altijd. De afgelopen weken ben ik bezig geweest met een overlastzaak, zeg maar burenoverlast. De dupe daarvan waren mensen op hoge leeftijd. Zó triest dat dit in de laatste levensfase nog moet gebeuren. Mensen die ten einde raad zijn en van wie het leven beheerst wordt door nog maar 1 gedachte..... blijft het vandaag rustig. En je staat daarin vrij machteloos. Het moet behoorlijk ver gaan, voordat er ingegrepen wordt. Natuurlijk is het goed dat mensen niet zonder meer uit hun woning gezet worden en ook aan die kant bescherming en hulp geboden wordt. Maar dat moet in mijn ogen ook grenzen hebben. Op een gegeven ogenblik is het punt bereikt dat het niet verder kan en dat andere mensen zó de dupe worden van het gedrag van slechts één persoon of enkele personen, dat ingegrepen moet worden.
Share our website