Blog

Planschade Grensweg Zandbergen: terecht of niet?

  • 20/03/2011  |  Comments (0)

Afgelopen dinsdag hoorden we in de commissievergadering dat er planschade is gevraagd door dhr. Verbecke. Daarbij gaat het om een bedrag van rond de 60.000 euro. In onze ogen volkomen terecht en te verwachten. Maar het vraagt om uitleg, want het verhaal heeft een voorgeschiedenis. In 2007 zegde dhr. Verbecke de huur op van het scoutinggebouw in de Zandbergen, naar hij zei, omdat er sprake was van overlast. Of dat wel of niet zo is laten we even in het midden, het gaat nl. om wat er daarna gebeurde (overigens denken wij dat er in goed overleg ook nog wel een oplossing gevonden had kunnen worden, maar dat terzijde). De scouting moest toen een ander onderkomen hebben en wel voor 1 januari 2008. Met stoom en kokend water manouvreerde toenmalig wethouder Winkelman een voorbereidingsbesluit door de raad, waarmee de weg vrij stond voor de scouting om tegenover de oude locatie een nieuw clubgebouw te laten bouwen. Maar daarvoor was uiteraard een herziening van het bestemmingsplan buitengebied nodig. Van 'natuur' moest dat omgezet worden in 'bijzondere doeleinden”. Maar mét dat de raad groen licht gaf voor de bouw van het scoutinggebouw daar, vroeg het college ook om de bestemming 'bijzondere doeleinden' van de oude locatie te halen en om te zetten in 'natuur'. Overigens.... zonder dhr. Verbecke daarvan van tevoren op de hoogte te stellen. Uiteraard leidde dat tot bezwaren en in onze ogen terecht. In zijn zienswijze gaf dhr. Verbecke onder meer aan, dat er op die plek vroeger altijd een arbeiderswoning gestaan had. Door de bestemming om te zetten in 'natuur', werd hij benadeeld, want hij kon nu niets meer met die locatie doen. Dat gaf bij de behandeling van het voorstel in de raad bij ons een dubbel gevoel. We waren en zijn geen voorstander van bebouwing in de Zandbergen; dat geldt ook voor overige bebouwing die daar heeft plaatsgevonden. We hadden dus ook graag gezien dat het scoutinggebouw op een andere plek was gekomen, bijvoorbeeld meer aan de rand van het gebied. Dat hebben we -samen met de VVD- het college in een brief ook laten weten. Maar het scoutinggebouw moest daar toch komen, zo werd gesteld. Het kwam er op neer dat dit allemaal al beloofd was en men eigenlijk niet meer terug kon. De raad moest zich in september 2008 uitspreken over een herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Het afgebroken scoutinggebouw stond op grond van dhr. Verbecke. Het college gaf aan dat er geen noodzaak meer was om de bestemming 'bijzondere doeleinden' te handhaven voor het gebied waar het scoutinggebouw had gestaan. Maar mét het besluit om het scoutinggebouw aan de overkant te realiseren, ontnamen we dus tevens dhr. Verbecke de mogelijkheid met de oude plek nog iets te doen. Wij hadden dan ook grote moeite met de wijze waarop we in deze situatie beland waren en gedwongen werden tot een dergelijke keuze. We wilden daar niet aan meewerken en zijn daarom niet akkoord gegaan met dit voorstel, omdat daarmee dhr. Verbecke in onze ogen onrecht werd gedaan. Wat voor de een geldt, moet immers ook voor de ander gelden. Al met al was het een procedure waar je grote vraagtekens bij kunt plaatsen en waar we toen een heel vervelend gevoel bij hadden. Dat dit muisje nog zo'n akelig staartje zou krijgen was te verwachten. Dit is het vorige college aan te rekenen. Het college zal dit bedrag in de voorjaarsnota gaan opvoeren ...... daar zal dan het nodige nog wel over gezegd worden wat ons betreft.

Reageer

Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)