MST Oldenzaal

  • 03/08/2019
  • Lies┬áter Haar

MST Oldenzaal –sterfhuisconstructie of kansen pakken!


De geluiden van de laatste tijd m.b.t de leegstand MST Oldenzaal zijn zorgwekkend.
Temeer daar wij gehoord hebben dat dit ook gevolgen dreigt te hebben voor de spoedpost in Oldenzaal.
De bedoeling is dat het huidige contract zal worden opgezegd (eind volgend jaar) en een nieuw contract aangeboden tegen maar liefst 70% verhoging. Daarnaast valt de ondersteuning door verpleegkundigen van het MST per 1 januari weg. Dit zal grote gevolgen hebben.  
Ook horen we geluiden dat er minder uren polikliniek beschikbaar zijn of helemaal niet meer ingevuld worden voor een aantal specialismen. Dan zou het gaan om Maag, Lever Darm, Reumatologie en Interne Geneeskunde. Of dit inderdaad zo is en in welke mate, moet nog blijken. 
 
Deze geluiden zijn tegenstrijdig met de zorg om de leegstand, immers, daardoor wordt dit prachtige gebouw dat voor miljoenen is verbouwd nog meer uitgekleed. Het doet net als bij de poli in Losser, denken aan een sterfhuisconstructie. Maar laten we denken in kansen.

Op initiatief van het MST komt nog een gesprek hierover met diverse (betrokken) partijen om te kijken naar mogelijkheden. Het is zaak dat de gemeentebesturen, huisartsen, Menzis e.a. hier gezamenlijk een vuist maken om te voorkomen dat zorg dichtbij huis nog meer verschraald. 


Want naast dit probleem is een bijkomend groot probleem dat door de vergrijzing en het sluiten van verzorgingshuizen, niet alleen doorstroming vanuit ziekenhuis naar verpleeghuizen stokt, maar ook schrijnende urgente gevallen nergens terecht kunnen. En dit zal de komende jaren alleen nog maar erger worden. Een zorgafdeling in Oldenzaal zou een oplossing voor dit probleem kunnen zijn. Ook de roep om een dialyse centrum in het MST Oldenzaal zou niet direct aan de kant geschoven moeten worden. 

Duidelijk zal zijn dat ook de patiëntenstop in Enschede onverteerbaar is als dat -zoals wij hoorden- niet alleen leidt tot uitstel van operaties, maar patiënten zelfs naar Hoogeveen, of erger nog Groningen of Sneek vervoerd moeten worden voor opname.
 
Een ander punt van zorg in Losser is dat 2 van de huisartsen de komende jaren zullen  gaan stoppen. Opvolging lijkt lastig en dat zou vooral voor Overdinkel een groot probleem kunnen worden. Ook hier zaak dat huisartsen de handen ineen slaan en gezamenlijk gaan kijken naar toekomstbestendige oplossingen.
 
Lies ter Haar
 
Share our website