Marktwerking in de zorg... het werkt niet!

  • Home
  • Blog
  • Marktwerking in de zorg... het werkt niet!
  • 19/07/2016
  • Lies┬áter Haar

Solace failliet
 
Net bij de bijeenkomst voor personeel van Solace geweest met uitleg van
directie en vakbond. Morgen zal het faillissement worden uitgesproken. Net
voor de vakantie.... Logisch en terecht dat het tot emotionele reacties
kwam. Temeer ook daar de werknemers het vakantiegeld niet hebben gekregen en
in onzekerheid zitten over hun toekomst en die van hun cliënten. De
eerstkomende 6 weken neemt het UWV de salarissen over en zal er voor de
cliënten en personeel even niets veranderen. Maar daarna? Eerst wordt een
curator benoemd die in gesprek zal gaan met alle werknemers. Daarbij wordt
ook gekeken of een andere zorginstelling het personeel kan overnemen. Tegen
welke condities dat zal zijn is niet voor 100% zeker te zeggen. In het
gunstigste geval neemt de nieuwe zorgaanbieder het personeel tegen de
huidige arbeidsvoorwaarden over. Maar een curator -het werd al gezegd-
waarbij sprake is van een faillissement dat is aangevraagd door een
schuldeiser, zal in eerste instantie kijken of de schulden zoveel mogelijk
voldaan kunnen worden en in dit geval richting pensioenfonds en belasting.
Triest te constateren dat werknemers die zich altijd voor 100% inzetten voor
hun cliënten nu zo voor het blok gezet worden.
 
Wat mij vooral opviel was het zwakke verhaal van Solace die a.h.w. overal de
schuld wil neerleggen behalve bij zichzelf. Maar.... zij hebben zelf
ingeschreven op de aanbesteding, zij wisten voor welk bedrag, zij wisten wat
zij daarvoor dienden te leveren! Van onverwachte ontwikkeling of niet
voorziene zaken was in dit geval absoluut geen sprake. In die zin is het
bestuur dit wel degelijk toe te rekenen! Dan geldt in mijn ogen ook de
bestuursaansprakelijkheid wel degelijk, want willens en wetens is Solace
ingegaan en doorgegaan op deze weg, terwijl bekend was -zeker voor de
verlenging van de aanbesteding met een jaar- waar zij aan begonnen.
 
En wat mij stak is dat er geen echt antwoord kwam waar het -al op de
loonstroken aangegeven- vakantiegeld is gebleven en hoeveel de
achterstallige pensioenafdracht is.
 
Een organisatie die is opgebouwd rondom een ingewikkelde Holding structuur
met diverse BV's onder zich, waarbij vraagtekens gezet moeten worden over de
diverse geldstromen en verantwoordelijkheden vraagt om grondig onderzoek en
verantwoording. Daar horen ook de aanbestedende gemeenten zich nadrukkelijk
sterk voor te maken.
 
Zorg en marktwerking.... het gaat gewoon niet samen!
 
Lies ter Haar
Burgerforum
 
 
Share our website