Macht zonder controle maakt altijd gek

  • Home
  • Blog
  • Macht zonder controle maakt altijd gek
  • 08/09/2023
  • Lies┬áter Haar

“Macht zonder controle maakt altijd gek!” / blog Harold Sligman

Vanochtend was ik aan het hardlopen in onze prachtige gemeente en stonden de landgoederen de Snippert en het Oldenzaalse Veen op de agenda. Bij de ingang van landgoed de Snippert kwam ik een bordje tegen. En dat bordje -omdat het zo verloren tussen de bomen stond- trok mijn interesse. Op dat bordje stond: “Schuilplaats Ondergrondse” met daaronder wat informatie. Ik ben het bos in gelopen, kwam nog een bordje tegen én de daadwerkelijke schuilplaats. De schuilplaats in 1943 aangelegd door de textielfabrikant waar piloten en andere onderduikers onderdak vonden tijdens de tweede Wereldoorlog.

Toen ik daar in het bos stond moest ik denken aan hoe ik vrijheid veelal ook als een gegeven zie. Het leven in vrijheid is net zo vanzelfsprekend als ademhalen, zal ik maar zeggen. Voor een oud-militair en veteraan zou vrijheid eigenlijk niet zo vanzelfsprekend moeten zijn, want tijdens mijn uitzending heb ik dat namelijk aan den lijve ondervonden. Onder het hardlopen bleef het woord vrijheid in mijn hoofd spoken en met name wat mijn bijdrage aan het behouden van onze vrijheid is.

Ik ben militair en uitgezonden geweest, dus ik heb op dat gebied mijn bijdrage wel geleverd, maar dit is lang geleden. In mijn werk als GGZ professional probeer ik mensen zo goed mogelijk te begeleiden in de hoop dat ze ervaren dat ze ondanks de beperking door hun kwetsbaarheid toch keuzes kunnen maken. Ik noem dat voor het gemak wilsvrijheid. En als Raadslid van Burgerforum probeer ik ook in de politiek vrijheid te agenderen.
Zo hebben we ons hard gemaakt voor een inclusieagenda, zodat iedereen vrij en onbelemmerd mee kan doen aan onze samenleving. Maken wij ons net als Omtzigt zorgen over hoe de overheid met haar inwoners omgaat.

In ons coalitieakkoord staan dan ook drie begrippen centraal: inwonersbetrokkenheid, transparante overheid en openbaarheid. Ook hebben we veel aandacht voor veiligheid waar het gaat om het voorkomen van criminele activiteiten binnen onze gemeente.

Maar hoe voorkomen we dat we weer moeten vechten om onze vrijheid te behouden? In mijn optiek moeten inwoners beter in staat worden gesteld om de macht te controleren. Politici hebben het veel over macht, want zonder macht kun je jouw idealen niet waarmaken. Zie bijvoorbeeld Timmermans die op deze lijn zit met de nieuwe PvdA/GroenLinks combinatie. Ik zit meer op de lijn Omtzigt, nl.: er is geen politiek zonder macht dus waar wij ons -ook lokale politici- druk over zouden moeten maken is hoe onze inwoners de macht kunnen controleren? 
Hoe doe je dat?  Door inwoners te betrekken en/of mee te laten beslissen over wat er in hun leefomgeving gebeurt, door informatie openbaar te maken, door transparant te zijn over de genomen politieke besluiten en door inwoners bij te staan als overheid ook wanneer zij het niet eens zijn met een politiek besluit.

Voor mijzelf heb ik besloten om vaker stil te staan bij het feit dat leven in vrijheid géén vanzelfsprekendheid is, dat ik daaraan ook een bijdrage kan leveren als persoon, werknemer en politicus. En dat politieke macht nodig is om onze idealen te kunnen verwezenlijken, maar als wij niet stil staan bij hoe wij onze inwoners in staat stellen om die macht te kunnen controleren, wij ons als samenleving op glad ijs bevinden!

Of zoals een Franse filosoof al zei: “Macht zonder controle maakt altijd gek!”
 
Share our website