Maak kennis met..... Joey Waaijer

  • Home
  • Blog
  • Maak kennis met..... Joey Waaijer
  • 04/02/2020
  • Lies┬áter Haar

Blij met ons nieuwe commisslid Joey Waaijer
 
Hij stelt zich even aan u voor.
 
De heer J.G.W. (Joey) Waaijer
BurgerForum
 
Voorstellen:
 
Joey (29 jaar) woont met vriendin; Perihan en kinderen; Deniz, Valentijn en Juliëtte in Losser.
Hij groeide op in de gemeente Enschede en heeft daar een voltijds Bacheloropleiding HBO-Rechten afgerond. Sinds 2015 geniet hij van de dorpse verbondenheid en ruimte in Losser. Naast zijn werk en gezinsleven houdt hij zich in zijn vrije tijd bezig met: sport (fitness en boksen), lezen, cultuur en autotechniek.
 
Als jurist is Joey werkzaam geweest bij diverse gemeentelijke overheden in Nederland. Momenteel is hij werkzaam als bestuurlijk juridisch adviseur bij de Provincie Gelderland, met een focus op ondermijning en criminaliteit op en rondom vakantieparken in de Gelderse gemeenten.
 
Joey koestert de ambitie om zijn steentje bij te dragen in Losser, waarbij hij goede dingen wil bereiken voor alle inwoners. Voor hem zijn sociale cohesie en rechtvaardigheid van alle tijden; iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Voorop staat hetgeen dat de inwoners van Losser willen. De basis van volksvertegenwoordiging speelt zich, naar zijn mening, dan ook voornamelijk buiten het gemeentehuis af. Veelvuldig contact met onder meer inwoners, bedrijven en verengingen is hierbij een voorwaarde. Joey komt dan ook graag in gesprek met inwoners over hun zorgen, opvattingen, wensen en gevoelens. Zo wil hij het belang van de samenleving het gemeentehuis binnen halen.
 
In zijn rol als raadscommissielid adviseert Joey de raad over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. Voordat de raad besluit, worden de meeste onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken en voorbereid. Besluiten neemt de commissie niet, maar de discussie gaat vaak dieper dan die in de raad. Joey ervaart zijn rol dan ook als een belangrijke, eervolle en verantwoordelijke taak.
‘’ We staan aan de vooravond van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, een van de grootse wetswijzing in de geschiedenis. De wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De gemeente Losser krijgt veel vrijheid om regels te stellen voor hun eigen grondgebied. De wet biedt ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. Ik vind het fantastisch dat ik vanuit mijn expertise mag gaan meedenken en meepraten over de implementatie van deze wetgeving in Losser.’’
 
Graag maakt Joey voor u ruimte en tijd om in gesprek te gaan. U kunt daarvoor een afspraak met hem maken maken. Stuur gewoon een e-mail aan hem: j.waaijer@losser.nl
Share our website