Kopzorgen om de zorg

  • 30/09/2014
  • Lies┬áter Haar

Kopzorgen om de zorg deel 2

Het is al weer enkele weken geleden dat ik mijn ervaringen schreef over de wijzigingen wat betreft de huishoudelijke hulp.
Inmiddels heb ik de SVB (Sociale Verzekerings Bank gebeld), Ben ook door hen zelf benaderd n.a.v. dit facebookbericht én heb mensen uit de omgeving gevraagd. Henk Filipsen is bij ons woordvoerder WMO en heeft vanaf de start in de klankbordgroep sociaal domein gezeten. Hij is goed op de hoogte van wat er nog wel of niet geregeld... is.

Heeft u van uw huishoudelijke hulp nog een oud contract liggen, stuur dat dan op naar de SVB. Dan is er in ieder geval een bewijs dat u het PGB ook rechtmatig hebt gebruikt. Mocht dat niet voldoende zijn, dan neemt de SVB vast wel weer contact met u op.
Moet u een nieuw contract afsluiten, kijk dan op de site van de SVB welk contract het beste is. Dat blijft heel lastig. Er is een contract voor familieleden, eentje voor freelancers en een "normaal" arbeidscontract. Ik heb geen zicht op de gevolgen die het afsluiten van dergelijke contracten heeft voor zorgvrager en zorgverlener, laat staan voor mensen die namens zorgvrager zaken regelen. Het is zaak dat u zich hierover goed laat informeren. ZZP constructie bergen veel risico's in zich. Vraag desnoods de belastingdienst naar de rechten en plichten.

Ik hoop dat ik het nu voldoende geregeld hebt. Komt er straks weer zorg in natura waarbij de huishoudelijke hulp aangesloten is of zich nog kan aansluiten, dan is de keuze snel gemaakt. Maar ook dat is nog allemaal heel onduidelijk.
Met wie zijn contracten afgesloten? Kortom: nog veel vragen en zorgen rondom de zorg!

Ik heb mijn casus onze wethouder Martin van Rees meegegeven. Die mag het wat mij betreft aan staatssecretaris van Rijn afgeven als praktisch voorbeeld hoe zaken die zo mooi in Den Haag geregeld worden, in de praktijk uitpakken.

Ik houd u op de hoogte.

Lies ter Haar

Share our website