Jos Tijdhof

  • 24/02/2018
  • Lies┬áter Haar

Mijn naam is Jos Tijdhof , plaatsvervangend fractievoorzitter van Burgerforum gemeente Losser
 Het grootste deel van mijn leven heb ik in De Lutte, gemeente Losser gewoond. Wat mij aantrekt in de gemeente  Losser is het dorpse karakter waarin de mensen dicht bij elkaar staan, in een stad is er meer afstand en minder sociale controle. Doordat je elkaar kent is het vaak eenvoudig en leuk om dingen te organiseren  voor de gemeenschap. We vertonen gelukkig nog steeds veel betrokkenheid in en met elkaar. We hebben samen plezier  met diverse evenementen en feestjes, maar steunen elkaar ook als er iets minder leuks gebeurt. We zijn een echte plattelandsgemeente en dat moet ook zo blijven. Met beide voeten op de grond blijven staan is hierbij essentieel. Onze lokale Partij Burgerforum was de afgelopen raadsperiode de grootste coalitiepartij en met zeven zetels vertegenwoordigd in de raad. Ik ben ook blij dat ik  al twaalf jaar Burgerforum mag vertegenwoordigen in onze gemeenteraad  

Mijn persoonlijk stokpaardje
Laten we de gemeente Losser financieel gezond proberen te houden als de financiën gezond zijn , is er de nodige rust en kunnen we projecten realiseren voor onze gemeente. Geef de burger een luisterend oor en kom op voor hun belangen.Het gemeentehuis is veranderd in een gemeenschapshuis waar meerdere instanties zijn gevestigd. Dit geeft een gezonde bedrijfsklimaat en beter rendement voor ons gemeentehuis. De basisvoorzieningen die er momenteel zijn zoals, sportverenigingen, de muziekschool, het zwembad, de bibliotheekvoorzieningen  en scholen moeten we zeker in stand houden. We willen geen plannen maken die achteraf toch niet haalbaar zullen zijn.
De burger heeft de afgelopen raadsperiode weer vertrouwen gekregen in onze gemeente vertegenwoordigers en politiek.
We hebben nu gezien dat de laatste raadsperiode de rust is teruggekeerd in onze gemeente. Dat was ons grootste doel als burgerforum een gezonde vitale gemeente.
Ik hoop dat U ook voor de komende verkiezingen zult kiezen voor stabiliteit en kiest voor de lokale partij burgerforum.
Share our website