Is de raad de baas?

  • 31/01/2023
  • Lies┬áter Haar

Is de raad de baas?

Blog Lies ter Haar

De tijd vliegt….. September dit jaar is het al weer 17 jaar geleden dat ik voor het eerst de eed heb afgelegd als raadslid en dat al een aantal keren mogen herhalen.
Het blijft een eer en grote verantwoordelijkheid je als volksvertegenwoordiger te kunnen en mogen inzetten voor onze mooie gemeente.

De afgelopen jaren is er veel veranderd, heel veel. Soms positief, soms negatief, zoals dat met alles in het leven gaat. Er is door de overheid veel overgeheveld naar gemeenten, vaak met minder budget en daar moet je dan mee zien rond te komen. En alles is veel complexer geworden, of beter gezegd complex gemaakt, vaak té complex.

Maar waar ik me vooral bezorgd om maak is dat de raad steeds meer op afstand komt te staan en in mijn ogen de democratie daarmee wordt uitgehold. We zitten in veel samenwerkingsvormen en gemeenschappelijke regelingen. En hoewel dat soms opgelegd is, soms vrijwillig, soms goed gaat, soms minder goed….. in ieder geval is sturing daarop vaak lastig en indirect.
Daar komt bij dat Brussel een steeds grotere rol gaat spelen met wetten en regels waar we ons aan moeten houden. En is het niet Brussel, dan legt het Rijk of de Provincie ons wel het nodige op. Corona, de stikstofproblematiek, de energietransitie, asielopvang…. Allemaal voorbeelden van zaken die diep ingrijpen in onze samenleving en waar we als raad mee te dealen hebben, maar geen of in ieder geval weinig invloed op hebben.
Dat is frustrerend en vraagt vaak ook veel uitleg.

Daarom des te belangrijker dat we, daar waar we als raad nog wél over gaan, ook strakker aan de touwtjes gaan trekken. We moeten blijven werken aan een sterke raad. Een raad die niet alleen voorstellen van het college afwacht en dan ja of nee zegt, maar die vooraf inbreng heeft, vooraf meer stuurt, meer eigen initiatief toont, meer de koers bepaalt.

En als er gewezen wordt op de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad en dat we het vooral daarbij moeten houden zeg ik … waarom? ….waar staat dat?
De raad gaat over alles wat ze zelf belangrijk vindt. Wij bepalen zelf wat we inbrengen, wat we zeggen en hoe. Laten we dat vooral voor ogen houden!
Share our website