Ik wil een huurhuis!

  • 27/08/2013

Opnieuw word ik de laatste tijd veel aangesproken over het huisvestingsbeleid in onze gemeente.

Naast geluiden uit Overdinkel hoor ik ook steeds meer geluiden uit Losser. Jongeren die een huis zoeken. Mensen die noodgedwongen vanwege dwangverkoop van hun koopwoning woonruimte nodig hebben. Senioren die kleiner willen wonen. Al die mensen willen graag in onze gemeente blijven wonen, maar er zijn nauwelijks huurwoningen meer beschikbaar. En als er al eentje vrij komt is de kans heel klein dat men door loting hiervoor in aanmerking komt. Vaak zijn het mensen van buitenaf die uitgeloot worden, alhoewel dit systematisch ontkent wordt door zowel Domijn als door de gemeente zelf.

De afgelopen weken heb ik veel door Losser gelopen en zie met eigen ogen hoe bepaalde wijken er op achteruit gaan. Hetzelfde is in Overdinkel aan de gang.

Je kunt huizen nog zo mooi verbouwen, maar als er bewoners in komen die dat 'niet waarderen”….. en dan zeg ik het heel netjes, dan verpauperd de buurt al snel. Ook in de raad heb ik het al vaak gezegd. In je eigen huis moet je jezelf prettig en veilig kunnen voelen, dat is essentieel

En dan kunnen we onze jeugd wel graag in onze gemeente willen houden – dat staat in alle mooie rapporten te lezen – maar dan zullen we ook moeten zorgen dat ze hier kunnen blijven wonen. Anders blijven het holle frasen.

Vaak ook hebben we gevraagd om wisselwoningen of noodwoningen. Domijn heeft heel veel woningen in de verkoop –ook landelijk zie je helaas die tendens- en daardoor zijn er steeds minder huurwoningen beschikbaar. Voor noodgevallen zouden er van die te koop staande woningen enkele beschikbaar gesteld kunnen worden voor noodgevallen. Met contracten kun je afdekken dat men daar voor vast blijft wonen en zodra er andere woonruimte in Losser is ook gaat verhuizen. In onze ogen is daar niets mis mee en zo kun je de eigen inwoners aan een huis helpen als ze op geen enkele andere wijze woonruimte kunnen vinden.

We zijn fel voorstander om terug te keren naar het 'oude”  inschrijfsysteem, zoals ook Oldenzaal en Dinkelland dat kennen.  Elk systeem kent uiteraard ook nadelen, maar uiteindelijk doet dat systeem meer recht aan onze eigen inwoners dan het huidige lotingsysteem.

Wat is uw ervaring of die van familie, kennissen, buren?

Alle reacties (positieve en negatieve of tips) zijn van harte welkom, zodat wij een nog beter beeld krijgen bij wat er leeft  in onze gemeente.

Reageer hier of mail liesterhaar@home.nlof info@burgerforum.com

Maar besef ook dat wij niet elk individueel probleemgeval kunnen oplossen, hoe graag wij dat ook zouden willen. Voor ons is het echter wel een graadmeter om te beoordelen of wij op de juiste weg zitten en als extra ondersteuning en onderbouwing als wij weer met vragen of voorstellen komen richting Domijn en gemeente.

Lies ter Haar

Burgerforum

Comments (1)
Bastiaan Beun

Hallo, mijn naam is Bastiaan Beun en woon/huur sinds augustus 2011 in Losser via F.M.T. vastgoedbescherming. Voor dit huurcontract geld een opzegtermijn van 2 weken. Woensdag 15 oktober heb ik te horen gekregen dat ik het pand 29-10-2014 bezemschoon moet opleveren, dus verlaten. Ik heb in die twee weken alles gedaan wat in mijn macht was om het pand te ontruimen, een nieuwe woning te vinden, een plaats voor mijn inboedel, enz, enz. Helaas is het me niet gelukt om binnen deze periode een nieuw onderdak te vinden, en ben ik nu thuisloos. Maandag ochtend tijdens het telefonisch spreekuur heb ik de situatie uitgelegd en kreeg ik te horen dat ik naar Humanitas in Enschede moest gaan om daar een daklozenuitkering aan te vragen. Volgens Domijn heb ik geen recht op urgentie. Ik citeer: Ik vind het erg vervelend dat u in deze situatie terecht bent gekomen. Helaas moet ik u zeggen, dat wij in deze situatie geen urgentie kennen. Er zijn 2 uitzonderingen en dat is wanneer iemand in een sloopwoning van ons woont, zonder daarvan op de hoogte te zijn geweest en als men in een levensbedreigende situatie verkeerd. Ik heb nu geen dak meer boven mijn hoofd, en mijn persoonlijke spullen staan op 3 verschillende adressen buiten Losser. Ook heb ik in deze 2 weken al mijn geld uitgeven aan inschrijvingen verhuurdersbedrijven, stort grofvuil, benzine leenauto, telefoonkosten, enzovoorts. Na 4 jaar hier in Losser 'met veel plezier' te hebben gewoond/geleefd, stuurt de gemeente Losser mij naar Humanitas Enschede, om het daar maar verder uitzoeken... Is dit de normale gang van zaken? en bestaat er in Losser niet iets zoals 'Voorlopige Voorziening'? Met vriendelijke groet, Bastiaan Beun.

Share our website