Hoe denkt U over de IBO?

  • 26/03/2014
  • Lies┬áter Haar

ENSCHEDE - Samenwerken? Nee, bedankt. Gemeenten zien het spookbeeld van Twentestad weer opdoemen.

Onder de Twentse gemeenten heerst grote verdeeldheid als het gaat om het samenvoegen van ambtelijke afdelingen. Eén organisatie op Twentse schaal is daardoor nog ver weg. Deze conclusie kan getrokken worden nu blijkt dat slechts vier van de veertien gemeenten de eerste stap willen zetten naar een Twente Bedrijf.

Twente Bedrijf
Achter de schermen is er jaren aan het Twente Bedrijf gewerkt. Almelo en Enschede hebben het voortouw genomen, alleen Borne en Losser haakten aan. De rest van de gemeenten heeft bedankt. Dat gebeurde niet zonder kritiek. Hengelo en Oldenzaal verwijten de initiatiefnemers dat ze pas in een heel laat stadium bij de plannen zijn betrokken. „We zijn voor het blok gezet”, veroordeelt burgemeester Theo Schouten van Oldenzaal de gang van zaken. De initiatiefnemers hadden met name het centraal gelegen Hengelo er graag bij gehad, maar bestuurders daar hebben herhaaldelijk ‘nee’ gezegd. Ze zagen het spookbeeld van Twentestad weer opdoemen.

Marijke van Hees
Verantwoordelijk wethouder Marijke van Hees van Enschede laat weten dat Twentestad ‘volstrekt niet aan de orde is’. Dat andere gemeenten voor het blok zijn gezet verwerpt ze. „Vanaf het begin konden ze meedoen. ” Over de regierol van Enschede en Almelo: „Als we niet een eerste stap hadden gezet was er niets gebeurd. ” En: „In de toekomst kunnen meer gemeenten aanhaken. ” 
Van Hees benadrukt de voordelen van samenvoeging. „Het gaat om meer dan kostenbesparing. Gemeenten kunnen profiteren van elkaars deskundigheid. ” De burger zal er nauwelijks iets van merken. „Het gaat om ondersteunende afdelingen. De dienstverlening zal wat vlotter zijn.”  Voor de samenvoeging van die afdelingen wordt gebruik gemaakt van bestaande gemeentehuizen. Het aantal ambtenaren zal via natuurlijk verloop wat afnemen.

Bron: TC Tubantia

Comments (1)
Rob Franke

Niet mee verder gaan, er zijn maar weinig fusies die achteraf geld opleveren. Ik ben bang dat we daarna voor veel meer geld de diensten moeten inkopen. Slechts voor gespecialiseerde diensten samenwerken! Wanneer het point of no. return bereikt is, hoor ik de raad al zeggen, met de kennis van nu..... Mvg, Rob Franke

Share our website