Henry Elsjan

  • 05/02/2018
  • Lies┬áter Haar

Mijn naam is Henry Elsjan, 58 jaar en geboren en getogen in Losser, gehuwd met Annet en vader van een tweeling van 19 jaar, waarvan er één in Groningen verblijft en één thuiswonend. Ik ben senior-docent aan het ROC van Twente en ik leid daar studenten voor de retail op. Mijn hobby's zijn naast de politiek, sport ( tafeltennis en volleybal) en ik zingen bij het koor Vivace.

Na eerst zitting te hebben gehad in het bestuur van Burgerforum, ben ik sinds 2014 raadslid en ook commissielid Bestuur & Samenleving. Daarnaast ben ik ook nog lid van de werkgroep burger en bestuur en de financiële werkgroep.

Reden dat ik politiek actief ben geworden is dat ik graag iets constructiefs wilde bijdragen aan de maatschappij en in het bijzonder iets aan onze mooie gemeente Losser.
In de afgelopen 4 jaar hebben wij als coalitiepartij de belangen van de inwoners en ondernemers in onze gemeente behartigd. Een gemeente met verschillende kernen, maar ook met verschillende karaktereigenschappen en wensen.
Ik heb er zin in om de komende raadsperiode mij weer voor de volle 100% in te zetten als vertegenwoordiger van Burgerforum voor u als inwoners. Laat daarom uw stem gelden op 21 maart 2018.
Share our website