Henk Filipsen onderbreekt tijdelijk zijn raadslidmaatschap[

  • Home
  • Blog
  • Henk Filipsen onderbreekt tijdelijk zijn raadslidmaatschap[
  • 07/06/2018
  • Lies┬áter Haar

Beste Mensen,

In nauw overleg met Henk zelf wil ik jullie op de hoogte stellen van het besluit van Henk Filipsen om het raadswerk te onderbreken in verband met zijn gezondheid.
Zoals menigeen wel weet heeft hij voor twee maanden terug twee hartinfarcten gehad en dit heeft zijn toch al slechte nierfunctie geen goed gedaan.
Hierdoor is hij gelijk in de pre-nierdialyse beland, met alles wat daar bij komt kijken.

De komende tijd wordt onderzocht of zijn echtgenote een nier kan doneren. Een bijzondere situatie en een bijzonder geschenk als dit mocht lukken. Blijkt donatie niet mogelijk, dan is het vooruitzicht vrij somber.

In totaal zal hij 48 weken zijn raadswerk onderbreken (wettelijk geregeld). Mocht de transplantatie niet slagen of de gezondheid het niet meer toelaten, dan zal hij na deze periode officieel zijn ontslag indienen bij de burgemeester.

Afgelopen dinsdag is zijn tijdelijke ontslag ingegaan. Inge Oort zal hem vervangen in de raad en is gisteren ook beëdigd.

Voor alle duidelijkheid, Henk zal weliswaar geen vergaderingen meer bijwonen en de komende maanden zich richten op de donorprocedure, maar hij blijft bij Burgerforum nauw betrokken.

Wij leven met hem en zijn gezin mee en wensen hen kracht en sterkte de komende maanden. Wij danken hem ook voor zijn inzet tot dusverre. Niets was hem te veel en zijn vele contacten met de inwoners waren en blijven erg waardevol voor ons.

BURGERFORUM
Lies ter Haar, mede namens alle fractie- en commissieleden en ledensupport

Comments (1)
Donaties Donaties

I just made a gift to my number one foundation through WhyDonate, and it felt extraordinary to help a reason I-m energetic about. -a hrefis'https://whydonate.com/nl/donaties/'-Donaties -/a- like these have a genuine effect! ?? #WhyDonate #GivingBack

Share our website