Hard werken

  • 18/04/2023
  • Lies┬áter Haar

Hard werken (Harold Sligman)

Ik ben nog niet zolang in de lokale politiek actief en wordt met regelmaat geconfronteerd met vooroordelen die voortkomen uit het negatieve imago van politici. Politici liegen, zijn onbetrouwbaar en zijn lui om er maar eens even een paar te noemen. Nu zijn politici net mensen, dus er zullen ook vast politici zijn die liegen, onbetrouwbaar en/of lui zijn. Echter voor het overgrote meerderdeel geldt dat niet en ik wil speciaal een lans breken voor de lokale politicus.
De lokale politiek is lekenbestuur. Lekenbestuur betekent dat het ambt als Raadslid wordt uitgeoefend naast een beroep in de ‘echte’ wereld. Het is dus geen vak, geen beroep in de gebruikelijke zin van het woord. Er zijn geen startkwalificaties voor, er bestaat geen opleiding voor, iedereen kan Raadslid worden!
Een gemeente, hoe groot of klein ook, kent dezelfde vraagstukken. Veiligheid, mobiliteit, wonen en zorg, om maar eens wat voorbeelden te geven, spelen zich af in iedere gemeente ongeacht de grootte. Een Raadslid moet in de gemeenteraad allerlei besluiten nemen zonder dat hij/zij beschikt over specifieke kennis. Om toch een goed besluit te kunnen nemen, daarvoor moet een Raadslid hard werken!

Vandaag heb ik bijvoorbeeld de ochtend besteed aan hoe je de lokale democratie kunt verstevigen en welke invloed je kunt hebben als Raadslid op de opgaven (natuur, klimaat en water) in ons buitengebied. Deze week heb ik gesproken met inwoners en organisaties in onze gemeente, heb ik twee technische bijeenkomsten bijgewoond, overleg gehad met onze wethouder, afgestemd met de griffier en nog een presidiumvergadering bijgewoond. De technische bijeenkomsten, gesprek met de wethouder en het presidium die vergen ook nog enige voorbereiding.
Naast al dat werken, is het nemen van besluiten ook niet gemakkelijk. Je moet als Raadslid kiezen; je bent voor of je bent tegen. Soms neem je een besluit waar iedereen zich in kan vinden, soms is een besluit controversiëler. Maar het afwegen van belangen en een keuze maken in het algemeen belang is niet altijd een eenvoudige opgave.
Maar genoeg geklaag. Het harde werken levert namelijk ook wat op. Je kennis wordt groter, je leert veel nieuwe mensen kennen, je leert jezelf beter kennen en je kunt het verschil maken in het leven van een inwoner(s), ondernemer(s) en verenigingen/stichtingen.

Politiek is ook nooit saai en zoals Confusius ooit zei: “geef me werk wat bij mij past, en ik hoef nooit meer te werken”
Share our website