Goede voornemens

  • 13/01/2024
  • Lies┬áter Haar

Goede voornemens…….wat men moet leren leert men door te doen
 
Wat hebben Egypte, Babylon, China, Romeinen en Losser met elkaar gemeen?
Ik zal u uit uw spanning verlossen; goede voornemens bij het inluiden van het nieuwe jaar.
We kennen ze allemaal wel; meer bewegen, minder alcoholdrinken, meer tijd vrijmaken voor vrienden/familie, etc. We weten ook allemaal dat deze goede voornemens moeilijk vol te houden zijn. Dat geldt laatste geldt overigens niet alleen voor ons maar ook voor de politiek. En hoewel goede voornemens dus niet altijd worden volbracht door de politiek, is het toch goed dat de politiek goede voornemens heeft en ook blijft houden.  En wel om de volgende redenen…….

Reflectie
Een goed voornemen wat je vaak hoort tegenwoordig in de politiek, is de “nieuwe bestuurscultuur”
De politiek heeft klaarblijkelijk nagedacht over de huidige bestuurscultuur en is tot de conclusie gekomen dat de overheid niet vanuit wantrouwen maar meer moet handelen vanuit vertrouwen in burgers/ondernemers/instellingen. Deze reflectie leidt dan hopelijk tot……

Verandering
Goede voornemens laten zien dat we willen veranderen. Door te veranderen blijft de politiek ook relevant. Het tegenovergesteld is ook waar; wanneer externe veranderingen te snel gaan en de politiek hier geen goed antwoord op heeft kunnen de veranderingen ook als bedreigend worden ervaren. Met als gevolg dat de politiek ook minder relevant wordt.

Hoop
Goede voornemens zijn ook een teken van hoop. De politiek onze maatschappij beter maken dan die nu is. Om hoop te kunnen blijven houden, moet je wel realistische voornemens hebben. We zijn allemaal voor de wereldvrede maar weten ook allemaal dat dit niet erg realistisch is. Teveel niet realistische goede voornemens zorgen voor het tegenovergestelde, namelijk vertwijfeling. Kan de politiek nog wel onze problemen oplossen.

Net als voor u, zijn goede voornemens voor de politiek, ook een soort van balanceer act. Je wil graag verandering maar je wil ook dat die verandering blijvend is en te grote doelen helpen je daar (over het algemeen) niet bij. Als we verandering zien als een constante, dan kunnen kleine stapjes er uiteindelijk ook voor zorgen dat we grote doelen behalen.

Ik wens u dan ook heel veel wijsheid en succes toe, mocht u goede voornemens hebben voor 2024! Mocht u er nog niet uit zijn, dan heb ik er nog wel een voor u. Bezoek eens een fractievergadering van een politieke partij; het liefst Burgerforum! En denk en werk in 2024 mee aan een betere gemeente Losser!  
 
Share our website