Gaan voor vernieuwing

  • 06/12/2017
  • Lies┬áter Haar

BURGERFORUM: Bestuurlijke vernieuwing – Gaan voor inhoud!
 
Losser: Burgerforum wil graag de discussie met de andere fracties in de gemeente Losser aangaan of zij wat zien in een raadsprogramma of raadsagenda, zodat de raad de regie meer naar zich toe trekt.
 
Niet alles vastgepind in een coalitieakkoord (al kan dat naast een raadsprogramma of raadsagenda ook opgesteld worden), maar gaan voor wisselende meerderheden gebaseerd op inhoud.
Hierbij kan het gaan om een raadsprogramma gebaseerd op de toekomstvisie van de gemeente Losser en brede gezamenlijke doelen,
óf - als startpunt – om het simpelweg samenstellen van een raadsagenda met agendapunten die de raad de komende jaren wil behandelen en een planning daarbij in tijd.

Er zijn in het land diverse voorbeelden van raadsprogramma’s of raadsagenda’s, al dan niet gecombineerd met een coalitieprogramma waarbij coalitiepartners een aantal speerpunten uitwerken die zij graag verwezenlijkt zien.
 
Het politieke debat is en blijft bij die nieuwe opzet hét wezenlijke onderdeel in de raad. Raadsvoorstellen die van het college komen, worden echter niet meer vanuit een coalitiebril bekeken maar op basis van de partijpolitieke overtuiging.
 
Geen dichtgetimmerde coalitiediscipline dus, maar optimale speelruimte voor iedere partij. Er ontstaan steeds wisselende meerderheden. Groot voordeel is dat het debat ook een écht debat wordt en niet een praatje voor de bühne waarvan de uitkomst vaak op voorhand al vast staat.
Een tweede voordeel is dat raadsvoorstellen van goede kwaliteit moeten zijn omdat de wethouder niet op voorhand op een meewerkende raad hoeft te rekenen. Dit zal ervoor zorgen dat niet alleen de toetsing vooraf zorgvuldiger zal plaatsvinden, maar ook dat participatie van burgers belangrijker wordt. Een voorstel staat immers sterker als  bewezen kan worden dat het ook echt gedragen wordt.

In Losser is overigens al sprake van een kritische raad met wisselende meerderheden en is het niet zo dat coalitie en oppositie vooraf al vastgelijmd zitten. In die zin is onze gemeente al bezig met een omslag. Tijd voor de volgende stap. Burgerforum ziet kansen! De tijden veranderen snel, laten we méé veranderen.
 
Voorbeelden van andere gemeenten met een raadsprogramma:
BORNE – 4 jarige raadsagenda / politieke vertaling van toekomstvisie
STICHTSE VECHT – 4 jarig raadsprogramma als resultaat van gesprekken tussen raadsfracties, bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.
UTRECHTSE HEUVELRUG – raadsbreed programma met speerpunten voor de komende 4 jaar, na bespreking met bewoners vastgesteld.
NOORD BEVELAND – Raadsprogramma als instrument om bestuurlijke doelstellingen te halen, waarbij de raad aangeeft binnen welke kaders het college plannen moet voorbereiden en uitvoeren.
Share our website