Feest van de Democratie

  • 17/03/2023
  • Lies┬áter Haar

Het feest van de democratie

Blog: Lies ter Haar

Ik ben het zelden tot nooit met Kaag eens, maar toen ze het na de uitslag had over “het feest van de democratie” kon ik haar alleen maar gelijk geven.

Woensdag wás het een feest van de democratie voor mij. Een overweldigend overwinning van BBB. In alle provincies de winnaar, overtuigend op plek 1 in de Eerste Kamer en Nederland kleurde voor het over- overgrote deel BBB groen.
Dat mensen dit onvoorstelbaar vinden en stemmers op BBB wegzetten als simplistisch, dom of nog erger, dat vind IK nu onvoorstelbaar. Want ik denk dat ze dan niet zien waar het probleem zit.
Want het gaat natuurlijk al lang niet meer om alleen maar de boeren, het gaat al lang niet meer om alleen maar de politieke inhoud en mensen weten ook best dat BBB niet van vandaag op morgen veel zal en kan veranderen. Hier is iets veel ernstigers aan de hand. Het is een signaal van diepgaande ontevredenheid en gebrek aan vertrouwen. Het “volk” voelt zich niet meer vertegenwoordigd, niet meer gehoord, niet meer serieus genomen.

Dit is ernstiger dan alleen maar een verschil op inhoud. Dit heeft te maken met een gapend gat tussen politiek en burger. De politiek is de burger op zijn stikstofweg, van het gas af weg, exploderende gasprijzen en steeds maar duurder wordende boodschappenweg verloren. Ze heeft en geeft geen antwoord op vragen, maar herhaalt steeds holle frasen die geen oplossing, zelfs geen perspectief bieden. Ze wil iets afdwingen, maar kan nog steeds niet aangeven hoe dit gerealiseerd kan worden.

Nu zou U misschien door dit verhaal over BBB denken dat ik hier ook op gestemd hebt…….mis. Ik stond samen met Harold Sligman op de lijst van Samen Lokaal Twente, een nog heel jong initiatief die lokale samenwerking wil versterken, kennis wil delen en samen sterker naar buiten wil treden zonder de eigen identiteit te verliezen. Ondanks het geweld van BBB haalden we toch nog 570 stemmen. Dit zonder veel bombarie te maken, zonder veel reclame, maar gewoon door te zijn wie we zijn. Dank voor dit vertrouwen. Wij blijven bouwen aan een sterk lokaal geluid.

Dus ik ben blij met het feestje van de democratie afgelopen woensdag. De vraag is nu óf en hóe Den Haag dit signaal gaat oppakken.

Lies ter Haar
Share our website