Een schaduwzijde aan de lintjesdag

  • Home
  • Blog
  • Een schaduwzijde aan de lintjesdag
  • 02/05/2011

Losser, 29 april 2011

Vandaag was het lintjesdag. De eer viel mij te beurt om dit kleinood in ontvangst te mogen nemen. Dit voor …zo wordt gezegd …mijn verdienstelijke inzet voor de mantelzorgers en anderen. Mijn Levenswerk …Stichting Losser De Globe…geheel belangeloos opgericht voor velen. Voor hen die bij mij hun angsten en hun zorgverhaal kunnen neerleggen en aangeven er baat bij te hebben of hebben gehad.

Na meer dan 17 jaar als vrijwilligster te pionieren met een doel stond ik daar met gemengde gevoelens. Enerzijds de waardering om een lintje opgespeld te krijgen en geprezen te worden Terwijl er anderzijds ook de wetenschap is, dat het beleid in onze gemeente hetzelfde nu geprezen levenswerk in de aston deponeert. Door geen subsidie meer te verstrekken om aan de doelstelling van de stichting te kunnen werken.

Reeds in 2009 is door een rigoureus plan van gemeentelijke insiders het besluit genomen onze stichting Mantelzorg Losser de Globe te slopen en uiteindelijk op.... 1 januari 2012 op hoop van zegen te lanceren. En daarmee talrijke mantelzorgers de dupe te laten worden.

Maar nu op deze dag stond ik in de raadszaal naast de Burgemeester.

Aan de intonatie van de Burgemeester bij het opsommen van een lijst van kwaliteiten aan mij in persoon gewijd, voelde ik een stukje van een eigen visie. Ik bespeurde zijn menselijkheid van bewondering voor onze doelstelling. Realiseerde mij toen, dat het de innerlijke overtuiging is die welsprekend maakt. En nam me voor met trots deze medaille te aanvaarden.

Ik ben dankbaar voor de dingen die ik heb mogen doen in het belang van de mantelzorg. Te weten dat velen in mij vertrouwen stellen is een stimulans voor de toekomst..

Ik prijs mij gelukkig en waardeer de inzet van de personen die mij hebben voorgedragen ter verkrijging van de koninklijke onderscheiding. Voor hen zal ik deze met ere dragen.

Het gemeentelijk besluit, onze mantelzorgers zo ondoordacht te behandelen getuigt niet van respect voor de mensen die dag in dag uit pro Deo zorg verlenen. Dat gaf voor mij een schaduwzijde aan de lintjesdag.

Marytha Verheyen

Stichting Mantelzorg Losser De Globe, sedert 1994 pionieren met een doel!

Share our website