Droomland of Niemandsland (Harold Sligman)

  • Home
  • Blog
  • Droomland of Niemandsland (Harold Sligman)
  • 09/07/2021
  • Lies┬áter Haar

Huis van Thorbecke, tussen droomland en niemandsland!

Ik wil het graag met u hebben over het huis van Thorbecke. Nee, het is geen woning in Losser en deze column gaat ook niet over het tekort aan woningen.
Wat is het huis van Thorbecke dan wel zult u zich afvragen. Met het huis van Thorbecke wordt bedoeld de drie bestuurslagen die Nederland kent: de landelijke overheid, de provincie en de gemeente. Een metafoor dus voor onze bestuurlijke inrichting in Nederland.  Zoals ieder huis, heeft ook het huis van Thorbecke soms een renovatie nodig. Nu zult u zich waarschijnlijk afvragen, waar wil de schrijver naar toe. Ik hoop dat ik u dat hierna duidelijk kan maken.

De gemeenten hebben er in de afgelopen jaren veel taken bij gekregen zoals de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Daarnaast moeten gemeenten ook steeds meer met elkaar samenwerken op tal van dossiers en dit zorgt ervoor dat de burger op steeds meer afstand komt te staan van de overheid. Dit staat natuurlijk haaks op waar de gemeente voor zou moeten zijn, namelijk een laagdrempelige bestuurslaag waarin de burgers invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van hun omgeving. 

Er wordt al jaren nagedacht over hoe de gemeentelijke politiek zich zou moeten verhouden tot een steeds complexer wordende samenleving. Er wordt veel nagedacht over hoe het huis van Thorbecke opgeknapt kan worden door o.a. politici en wetenschappers. Gedacht wordt aan een extra bestuurslaag, gemeentelijke herindelingen, meer taken naar de provincie, terugdraaien decentralisaties. Maar waar Thorbecke destijds de politieke vernieuwing vorm gaf onder de dreiging van een revolutie, worden de vernieuwingen nu in gang gezet zonder te vragen wat de burgers nu eigenlijk willen en verwachten van hun overheid. 

Wanneer u uw huis inricht wilt u ook dat u zich prettig voelt. Voor de bestuurlijke inrichting geldt dat ook. Hoe wij ons bestuur inrichten bepaalt mede hoe wij ons leven kunnen vormgeven. Ik zou u dan ook willen oproepen om te laten weten wat u verwacht van de gemeente. Maak gebruik van uw stemrecht, maak gebruik van de inspraakmogelijkheden….denk en doe actief mee, laat uw stem horen!
Voor degene die meer wil weten over deze materie, er is een rapport uitgebracht door de Raad voor het Openbaar Bestuur met de titel: tussen droomland en niemandsland. Adviesrapport Droomland of niemandsland? Uitgangspunten voor het besturen van regio's | Publicatie | Raad voor het Openbaar Bestuur (raadopenbaarbestuur.nl)

Harold Sligman
Commissielid Burgerforum
harold.sligman@gmail.com
 
Share our website