Debat Top-Craft: Van polderen naar prullebak!

  • Home
  • Blog
  • Debat Top-Craft: Van polderen naar prullebak!
  • 15/12/2012

Een enerverend debat, kopte de Tubantia over afgelopen dinsdag toen het in de raad ging over Top-Craft.

Enerverend zou ik willen omruilen in teleurstellend! Wat dat gevoel overheerste. Teleurgesteld in onze coalitiepartners, teleurgesteld in de wethouder, teleurgesteld in het debat op zich.

Na een avondje 'polderen” lag er een amendement waar we ons qua inhoud allemaal in konden vinden, ook VVD en CDA, hoewel die laatste aangaf eerst antwoorden van de wethouder te willen afwachten.

De insteek was dus goed en zo gingen wij –en dan praat ik over Burgerforum- ook het debat in. Er nog van uitgaande dat het amendement ingediend zou gaan worden. Een amendement dat verder niets afdeed aan het collegevoorstel, alleen vroeg om nog 2 verdere uitvoeringsvarianten uit te werken, nl. groen direct onder de gemeente en in een coöperatieve vorm waar Dinkelland voor gekozen heeft.

Het collegevoorstel gaf slechts één mogelijkheid: Groen laten uitvoeren door een externe partij. Waarom, vroegen wij ons af. Waarom niet het groen direct onder de gemeente? Waarom niet eerst  meerdere mogelijkheden bekijken en daaruit de beste kiezen.

Overigens….. dat uitwerken van verschillende varianten had al lang moeten gebeuren, want er lagen moties aan ten grondslag (een daarvan nota bene raadsbreed aangenomen).

En als je de band goed naluistert, dan heeft wethouder Hassink in feite niets toegezegd. Halfslachtige, onduidelijke en elkaar tegensprekende toezeggingen, opmerkingen en argumenten.

 

De wethouder heeft niet duidelijk kunnen maken waarom er persénu al een keuze voor het groen gemaakt moet worden en waarom dat dan persé die externe partij moet zijn.

 

Dat het aannemen van het amendement zou betekenen dat er dan in feite geen besluit wordt genomen is onzin. Het voorstel zou gewoon aangenomen zijn. Mét een aanvulling weliswaar, maar daarmee ligt er wel degelijk een besluit.

En waarom zou Losser niet meer als betrouwbare partner gezien worden? Omdat we de oorzaak zouden zijn van vertraging in het tijdpad? Hoezo? De wethouder zei zelf dat ook Oldenzaal en Dinkelland de zaak nog verder moeten uitwerken.

De transitie groen vindt overigens ook pas per 1 januari 2014 plaats!

 

En dan nog……Wat is er mis met de vraag van de raad om aanvullend onderzoek, meer onderbouwing, zodat zorgvuldige besluitvorming kan plaatsvinden. We hebben het hier niet over straten of bomen, maar over de toekomst van mensen.

 

Dat de VVD het antwoord van de wethouder realistisch noemt, geeft te denken. Maar wat voor antwoord een wethouder ook geeft, je moet ook als raadslid zélf blijven nadenken. Zélf je verantwoordelijkheid nemen en niet slaafs achter een wethouder (of college) aanlopen.

Het was zó duidelijk! De wethouder had maar één doel voor ogen, het voorstel er door krijgen zonder wijzigingen, zonder aanvullingen. En wij hebben ons gevoel hierbij al uitgesproken. Hij houdt hier zo krampachtig aan vast, dat het wel lijkt alsof er al zaken afgesproken zijn.

De VVD en CDA zijn in dit politieke spel mee gegaan. Het besluit is genomen en de raad heeft de regie opnieuw uit handen gegeven.

Het zo constructief opgestelde amendement kwam tenslotte terecht in de prullenbak. En daar belandde ook het vertrouwen.

En wat die motie van wantrouwen betreft. Het had niets met zieltjes winnen te maken. Het was een weloverwogen motie, waarmee we een signaal wilden zetten. Een heel duidelijk signaal.

De motie was verdiend, maar ook wij kunnen tellen!

 

Fractie Burgerforum

Lies ter Haar

Share our website