De koekoeksklok bij de energietransitie

  • Home
  • Blog
  • De koekoeksklok bij de energietransitie
  • 20/02/2023
  • Lies┬áter Haar

De Koekoeksklok bij de energietransitie

Het product RES (Regionale Energie Strategie) en burgerinbreng
De ruimtemaker schreef een interessante column over de koekoeksklokparticipatie. De overheid die té lang alles binnenskamers houdt en dan als een koekoek eventjes naar buiten komt om de burger te horen en dan snel weer naar binnen. En dat zagen we ook bij het vaststellen van de RES, de regionale Energie Strategie. De uitwerking van de afspraken in het klimaatakkoord moeten in 30 regio’s uitgewerkt worden in een Regionale Energie Strategie, kortweg RES genoemd. Iemand noemde het eens een “bestuurlijk feestje” en dat was het ook.

We hebben het proces nauwgezet gevolgd. Maar eigenlijk lag de uitkomst al vast – de doelen moeten met wind en zon gehaald worden in een verhouding van 60% wind en 40% zon - en hadden we als raad nauwelijks tot geen wezenlijke inbreng. We mochten de boodschap overbrengen naar de inwoners, maar dat was het dan.
En dat geen inbreng geldt zeker voor onze inwoners.

Dat toont inderdaad het onvermogen van de overheid om een gelijkwaardige en volwassen relatie op te bouwen met de burgers (de ruimtemaker zei het treffend), terwijl het op alle fronten steeds duidelijker wordt dat het anders moet. “Niets is treuriger dan een overheid die alleen om wenst te gaan met burgers die altijd positief blijven….”. Burgerinbreng doe je er niet eventjes tussendoor wanneer het je uitkomt, maar is een voortdurend proces. Daarbij moet ook helder zijn dat het niet is van “u roept en wij draaien”, maar dat er eerlijke dialoog en wisselwerking moet zijn. Geef vertrouwen, laat burgers meedenken want er zit veel kracht en kennis in onze samenleving die we vaak gemakshalve maar even aan de kant schuiven. Leer als overheid van die samenleving en geef ze ook een rol bij lastige vraagstukken, want dan bereik je het meest.

Met de doelen van de energietransitie is niets mis, het is het proces en de weg er naar toe (inclusief opgelegd tijdpad) waar het probleem ligt.

De Regionale Energie Strategie is een koekoeksklokdocument en dat is een van de redenen dat het niet onze steun krijgt.
 
Share our website