Dag Otto???

  • 31/01/2013

Dag Otto??

De 14 Twentse gemeenten laten een onderzoek doen naar mogelijke samenwerking bij het afvalbeleid. Uitgangspunt is het streven van de gemeenten naar een verbeterde grondstoffenrecycling uit huishoudelijk afval met als ambitie een afval loze samenleving.

Een nobel streven, maar als je de media leest, dan komen bij ons toch een aantal vragen op die wellicht al meteen in het voortraject meegenomen kunnen worden.

-Neem de papierinzameling in onze gemeente. Nu wordt dit eens per maand opgehaald of op vaste punten ingezameld en krijgen verenigingen (o.a. voetbal, gym, muziek) en scholen hier een vast afgesproken prijs voor, waarmee de kas gespekt wordt. In deze tijd waarin subsidies fors gekort worden en prijzen sterk stijgen een harde noodzaak. Hoe gaat dit in de toekomst?

-Het is de bedoeling dat elk huishouden 3 containers krijgt, maar de grijze container verdwijnt. Dit restafval moet naar ondergrondse container gebracht worden. Onduidelijk is nog hoe ver mensen dan met de afvalzakken moeten lopen, voordat ze zo’n container tegen komen. Hoe zit dat met ouderen en de niet zo mobiele burgers; is dat wel te doen? En waar moet het restafval thuis dan bewaard worden, er is immers geen grijze container meer? Hoe wordt dit in het buitengebied opgelost?

-Zijn er wel voldoende mogelijkheden voor plaatsing van deze containers. Het plaatsen van de huidige ondergrondse containers (bij appartementencomplexen) heeft al de nodige problemen opgeleverd.

-Hoe zit het met gezondheidsaspecten/hygiëne? Blijft de GFT afvalcontainer dan niet héél lang staan. Zomers een bron van schimmels en maden, van de stank maar niet te spreken. Misschien kunnen de bedenkers van dit soort plannen op een warme dag een keer de armen uit de mouwen steken en een dagje met de ophaaldienst meegaan om dit in de praktijk te toetsen?!

-Ook over de praktische uitvoering in kleinere appartementen lijkt niet goed nagedacht. In de keuken verwerken? Alle 4 afvalcontainers? In nieuwbouw wellicht nog te realiseren, maar in bestaande appartementen zal dit knap lastig worden.

-Vanuit een stoel achter het bureau is het soms gemakkelijk zaken te beslissen. Nog meer scheiding van afval lijkt mooi, maar is het wel praktisch? De kosten van het inzamelen konden de baten wel eens ver overschrijden. De gemeente Losser is aandeelhouder en in deze zin ook partner in dit proces. Wij hebben het college gevraagd om aan dit soort zaken tijdig aandacht te besteden en vinger aan de pols te houden.

Fractie Burgerforum Losser

Lies ter Haar, Jos Tijdhof, Hans Volmbroek, Bennie Haamberg

Comments (1)
Albert Boers

Het gaat natuurlijk om bezuinigen: De afvalverwerkers importeren afval om het hoofd boven water te houden en wij doen straks nog meer aan 'natuurlijke' recycling, namelijk dumpen in de natuur...

Share our website