Buurtbus Glane

  • 07/12/2023
  • Lies┬áter Haar

BuurtBus de Glane (Martha Horstman)

Waar moet ik beginnen?
We hebben al zoveel gedaan, maar we moeten ook nog veel doen en daarvoor vraag ik ook jullie hulp.

Na vele jaren van praten komt er nu toch schot in de zaak.
We hebben gesproken met de wethouder en een ambtenaar en we hebben ingesproken bij de provincie.
Ook hebben wij een afspraak gehad bij de buurtbus in de Lutte en Kampen en daar gesproken over hun ervaringen en hoe ze een en ander hebben opgezet. Daarnaast het belang benadrukt  dat er een buurtbus komt tussen Losser, Glane, Glane-Beekhoek en Glanerbrug, zodat iedereen zelfstandig kan reizen wanneer hij of zij dat wil.

Wat gaan we de komende weken nog doen?!
Er staat een afspraak gepland bij de notaris voor de oprichting van vereniging of stichting.
We hebben een aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning bij de Rabobank i.v.m. 125 jarig bestaan van de Rabobank.
Ook moet er een bedrijfsplan komen voor de provincie, waar ik momenteel druk mee bezig ben.
Daarin moeten we aangeven en onderbouwen welke financiële middelen wij nodig hebben en waarvoor.

En waar heb ik dan hulp nog bij nodig?
We hebben tot nu toe 42 vrijwilligers, op zich zijn dit er voldoende maar we willen toch graag nog meer vrijwilligers omdat we dan een 3 weeks rooster kunnen gaan inplannen.
Dus………Als het je leuk lijkt meld je dan aan op 06-53880999 of m.horstman-hoekstra@losser.nl

Ook zijn we nog op zoek naar een penningmeester. Dus wil je op onze centen passen laat het dan weten op 06-53880999 of m.horstman-hoestra@losser.nl

Laten we er samen een succes van maken!

#nietsdoenisgeenoptie
#Burgerforum


 
Share our website