Burgerparticipatie; democratie is geen kijksport!

  • Home
  • Blog
  • Burgerparticipatie; democratie is geen kijksport!
  • 29/12/2020
  • Lies┬áter Haar

Burgerparticipatie; democratie is geen kijksport!
 
In de zomer van 2020 heb ik de gemeente Losser namelijk gevraagd of ik een schuur mocht verbouwen tot een pré mantelzorgwoning voor mijn schoonvader. Na uitgebreid contact te hebben gehad met de desbetreffende ambtenaren was de conclusie dat een pré mantelzorgwoning niet mogelijk was omdat deze constructie niet past binnen de bestaande regelgeving van de gemeente Losser. 
 
Voor wie niet weet wat een pré mantelzorgwoning is, zal ik het even uitleggen. Het is een woning op het perceel van de woning van bijvoorbeeld kinderen waar ouders kunnen wonen voordat zij mantelzorg ontvangen. In veel gemeenten is dat al mogelijk en die stellen bijvoorbeeld een leeftijdsgrens van 67 jaar en dat de mantelzorg geleverd moet worden binnen 10 jaar. Wordt de mantelzorg geleverd dan wordt de woning automatisch een mantelzorgwoning (wat wel is toegestaan). Deze woningen worden niet aan het woningvoorraad toegevoegd want de woonbestemming eindigt wanneer de mantelzorg stopt of na er na die 10 jaar geen mantelzorg geleverd wordt.
 
Nadat de gemeente had gezegd dat het niet kon omdat hier geen regels voor waren, heb ik contact gezocht met de Raad omdat ik dit onderwerp graag onder de aandacht wilde brengen. In augustus was het eindelijk zover en eenmaal aangekomen was de eerste tegenvaller, dat niet alle partijen aanwezig waren en er ook geen reden werd gegeven waarom deze partij niet aanwezig was. Wanneer een burger aangeeft gebruik te willen maken van zijn spreekrecht was mijn verwachting dat ook alle partijen aanwezig zouden zijn, maar dit was dus niet het geval. Ik heb contact heb gezocht via de mail over de afwezigheid van die partij op die bewuste avond, maar daarop ook geen reactie mogen ontvangen. In het gesprek ontspon zich ook een rare dynamiek. Zo was er nogal wat wantrouwen richting de burger; er werd mij namelijk dat er wel eens misbruik gemaakt kon worden van zo'n regeling door de burger.
Dit vond ik vreemd want de politiek zou uit moeten gaan van vertrouwen. Voor wie de toeslagen enquête heeft gevolgd herkent misschien dezelfde dynamiek namelijk wantrouwen vanuit de overheid wanneer het gaat over het handelen van de burgers. 
 
In het gesprek uitgelegd dat een dergelijke regeling de gemeente Losser nauwelijks geld kost, het alleen maar iets oplost en dat er regels kunnen worden afgesproken omtrent handhaving. Ook uitgelegd dat wanneer ik bij de gemeente Losser kom om zorg aan te vragen, er eerst gevraagd wordt of je het niet kunt oplossen in het netwerk. Een dergelijke regeling past dus ook goed binnen het beleid namelijk dat er eerst gekeken wordt of de zorg geleverd kan worden door het netwerk van zorgvragen. Gedurende het gesprek werden de reacties wat positiever maar toen ik klaar was had ik het gevoel dat de politiek niets met mijn verhaal zou gaan doen. 
Echter de volgende ochtend ontving ik een mail van Burgerforum en heb ik de pré mantelzorgwoning ook nog een keer mogen uitleggen in de fractievergadering van Burgerforum. Ik ben vervolgens ook lid geworden van Burgerforum omdat ik het gevoel had een bijdrage te moeten leveren aan de plaatselijke politiek. 
 
In de oordeelsvormende vergadering van 8 december jongstleden werd de pré mantelzorgwoning weer besproken door Burgerforum. Ik had verwacht dat de overige partijen zich mijn verhaal hadden herinnerd. Maar niets was minder waar; weer hetzelfde verhaal over eventueel misbruik van deze regeling door de burgers, de woningvoorraad en geen enkele opmerking over het gesprek dat ik met de raadsleden heb gehad. 3,5 maand geleden gesproken over dit onderwerp met enkele Raadsleden en dan geen enkele verwijzing naar het gesprek. Ook is er destijds niet goed geluisterd want in het gesprek kwamen de onderwerpen handhaving, woningvoorraad en vertrouwen in de burgers ook al aan bod; ik vond het teleurstellend. Naast dat ik het teleurstellend vond, bevestigde het ook mijn gevoel dat ik overhield aan het gesprek met de raadsleden, namelijk dat ze niets gingen doen met mijn informatie.
 
Met uitzondering van één partij, Burgerforum. Mijn ervaringen tot nu toe bevestigen dat het een goede keuze is geweest om lid van Burgerforum te worden, een partij die luistert naar de burgers en daarmee echt invulling geeft aan het begrip burgerparticipatie. Uiteindelijk zijn burgers de stuwende kracht van deze gemeente! Of zoals Roger Moore treffend zei:" democratie is geen kijksport maar een participerend evenement"
 
        met vriendelijke groet,
        Harold Sligman
 
Comments (1)
Gerrit Beltman

Ik ben heel benieuwd welke partijen niet aanwezig waren in de betreffende vergadering.

Share our website