BLINDELINGS: van Purcy Verheyen

  • Home
  • Blog
  • BLINDELINGS: van Purcy Verheyen
  • 05/06/2011

Losser, 5 juni 2011

       

Blindelings  

Hopelijk stemt onze gemeente Losser tegen het Bestuursakkoord op 8 juni 2011.

Een akkoord van Jorritsma-Franssen-Rutte van de VVD die graag in eigen voordeel praten.

 

Dan heb je CDA Donner die reeds op de bejaarden afdeling hoort te scrabbelen en zomaar blindelings meegaat met de club van drie. Wilders is te druk met de allochtonen en maakt de beloften niet waar die hij gaf om veel zieltjes te winnen.     

 

Intussen gaat het gebeuren dat de plannen voor jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden en werknemers in de sociale werkvoorziening dramatische gevolgen gaan hebben. Er moeten  60.000 banen worden geschrapt terwijl er nu al een tekort is. Daarnaast wordt het inkomen van mensen met een arbeidsbeperking afgepakt. Het is te voorzien dat dit niet goed zal gaan.. Maar Rutte en zijn club negeren de gevolgen met hun kop in het zand. Er moet  bezuinigd worden en de mensen die minder hebben zijn het kind van de rekening.

 

Om zo met de zwakkeren in de maatschappij om te gaan is een grove vorm van discriminatie. En zelfs de PVDA laat de mensen met een lichamelijke beperking in de kou staan.  Groenlinks heeft in petto om de gehandicapte medemens onder het minimumloon te laten werken. Foei !!! schandelijk.

 

Op 8 juni stemt de VNG over het bestuursakkoord  met het Rijk.

Als de VVD wordt gehoord, treffen de bezuinigingen o.a de mensen die al door hun   beperkingen genoeg inleveren in de maatschappij. Zij worden dubbel geraakt.

Daar wordt niet over nagedacht.

 

Wij mogen er vanuit gaan dat er in onze gemeente fatsoenlijke bestuurders zijn met een hart voor mensen. ZIJ WIJZEN HET BESTUURSAKKOORD AF.

Het moet niet zo zijn dat de gemeenten er verantwoordelijk voor worden gemaakt om de afbraak  van sociale voorzieningen te realiseren voor de kwetsbare doelgroep.

 

Daarom STOP het VVD Bestuursakkoord op 8 juni.

 

Purcy Verheyen

             

           

           

             

           

 

           

             

 

Share our website