Bedrijven Investerings Zone BIZ

  • Home
  • Blog
  • Bedrijven Investerings Zone BIZ
  • 19/11/2011

Afgelopen dinsdag is de verordening BIZ door de raad vastgesteld. Direct daarna zijn de 'ambassadeurs' op stap gegaan langs alle ondernemers om de BIZ te 'verkopen'.  In de contacten die ik met het nieuwe stichtingsbestuur dat de kar gaat trekken had,  ontbrak het niet aan enthousiasme en de wil om er voor Losser wat van te maken. Aan hen nu de taak om de ondernemers over de streep te halen, want de helft moet gaan stemmen en daarvan moet er een 2/3 meerderheid zijn om de BIZ ook daadwerkelijk te kunnen invoeren. Laat ik er duidelijk in zijn dat wij alle acties die kunnen bijdragen tot het aantrekkelijker maken van de kern van Losser van harte ondersteunen. Toch hebben wij in de commissie niet direct staan te juichen. Dat had er mee te maken dat wij na een rondje Losser waarin gepolst is hoe de winkeliers er over denken, toch de nodige aarzeling tegen kwamen. Aan de ene kant kwam dit door de onbekendheid (sommigen wisten er zelfs nog helemaal niets van), maar ook omdat niet duidelijk was wat het nu precies in hield, hoe het uitgewerkt zal gaan worden, wat er precies allemaal in zit etc. etc. Maar ook de hoogte van de bijdrage, afhankelijk van de WOZ waarde van het pand oplopend van 600 tot ruim 1000 euro, was bij sommigen punt van zorg. Met dat in het achterhoofd denk ik dat de nu gevolgde procedure niet handig en niet verstandig is. Nu is eerst de verordening vastgesteld en moet nog vóór eind van dit jaar het hele proces tot en met het stemmen afgewerkt zijn. Het was verstandiger geweest eerst een rondje ondernemers te doen om de draagkracht al vast te peilen en informatie uit te wisselen. Want ook dát was iets wat ik tegen kwam. Men wil ook graag zijn/haar eigen inbreng hier in hebben. Door pas na het vaststellen van de verordening in de raad op pad te gaan, komt er toch een bepaalde druk op te liggen en kan er bij de ondernemers de indruk ontstaan dat het als het ware door de strot moet worden geduwd.  Als dit tot gevolg zou hebben dat de 2/3 meerderheid niet gehaald gaat worden is dat pas echt 'een gemiste kans'.
Lies ter Haar
Comments (1)
Joost Menger

De stemming mag na 1-1-2011 plaats vinden. Joost Menger zie www.joostmenger.nl

Share our website