ARM LOSSER

  • 23/07/2012

ARM LOSSER..... dat was de kop van een flyer die we de vorige raadsperiode net voor de verkiezingen uitbrachten. Het is actueel gebleven. Rond witte donderdag 2009 kregen veel instellingen, organisaties, verenigingen en adviesraden te horen dat de subsidie fors gekort werd en de tering naar de nering gezet moest worden. Hier werd ook de aanzet gegegeven tot het wegsaneren van de muziekschool en het ziet er na uit dat deze het niet zal redden. Met de 'Staat van Losser' werd opnieuw het sein op oranje gezet. We kunnen -met wat we nu weten- gerust zeggen dat het nu diep rood van kleur is geworden. Zeer ingrijpende bezuinigingen zullen volgen, een forse OZB verhoging is al door het college aangekondigd en mét alle andere voorgestelde bezuinigingen en zoekrichtingen, zal het college niet in staat zijn de begroting sluitend te krijgen. In september zal de raad geïnformeerd worden over de vertaling van al deze bezuinigingen richting begroting. De provincie zal daarbij ook aanwezig zijn om uitleg te geven over toezichtsvormen. Ik durf te voorspellen dat dán gezegd zal worden dat Losser nog veel grotere stappen zal moeten maken om uit de problemen te komen (denk aan een extra en zeer forse verhoging van de OZB en opnieuw ingrijpen in alle subsidies). Met daarbij de 'subtiele' opmerking, dat als we dat als raad niet willen, we onder toezicht geplaatst zullen worden.
Nee........ik weet het nog niet zeker.. ...het is een voorspelling.....maar u mag me er persoonlijk op aanspreken als straks blijkt dat het volkomen uit de lucht gegrepen is.
Het is droevig dat achtereenvolgende colleges niet in staat zijn geweest om financieel de boel op orde te krijgen. En dat heeft er niets mee te maken met dat Losser te klein is om zelfstandig te kunnen opereren (al wordt dat maar al te graag gebruikt om de samenvoeging met Enschede te verdedigen), maar Ã¡lles met de wijze waarop de financiën in het verleden en heden beheert zijn en worden. In voorjaar 2009 zijn we met de neus op de feiten gedrukt. Hand op de knip had toen het motto moeten zijn. Alle nieuwe investeringen bevriezen. Eerst een grondige begrotingsscan (die toen nog gratis gedaan kon worden) door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de begroting doorspitten. Eerst zorgen dat we vet op de botten kregen. Maar bestuurders zijn hardleers en willen graag 'scoren' en leuke dingen laten zien. Begrijpelijk, maar voor Losser o zo slecht. De samenvoeging met Enschede zou ons gouden eieren leggen, zou ons minder kwetsbaar maken, zou de continuïteit waarborgen. Het zullen windeieren blijken te zijn.
ARM LOSSER!
Comments (1)
Sandra Leijssenaar

Van code rood misschien naar oranje? Vandaag heb ik de flyer van het burgerforum gekregen en gelezen, het verbaast mij dat gemeente Losser na al die jaren nog niets heeft geleerd, mij is van huis uit geleerd: als je een tientje hebt kun je niet voor honderd euro uitgeven! Als het aan mij zou liggen zou ik ook zeggen: Alle nieuwe investeringen bevriezen dan alsnog een grondige begrotingsscan door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de begroting doorspitten en inderdaad zorgen dat we vet op de botten kregen. Het Kulturhus bijvoorbeeld, is geen noodzaak, we kunnen nog best even roeien met de spanen die we hebben! Samenvoeging Enschede Gemeente Losser is een gemeente op zich, laat het zo blijven! Stel Enschede nog meer moet bezuinigen, dan is de kans groot dat gemeente Losser WEER mee bezuinigd, de vraag is of wij dat als Lossernaren wel willen, ik denk.....weet bijna zeker....dat het antwoord NEE is. Laat de afdelingen gewoon in Losser, want zoals het in de deadline is geschreven,er is geen weg meer terug! Aantal andere zaken Wat mij tegen de borst stuit, zijn mensen die hulpbehoevend zijn of kinderen hebben die hulp nodig hebben met goed fatsoen geen fatsoenlijke woning krijgen met de nodige voorzieningen, waar blijft gemeente Losser in dit verhaal? De sociale dienst, er zijn mensen die gewoon genieten van de sociale dienst,(genieten in de zin van: niet willen werken maar wel de hand ophouden!) waar wij als burger hard voor moeten werken, krijgen zij het geld in hun schoot geworpen! Laat ze werken voor die uitkering! Geen werk, geen geld!

Share our website