Als makke schapen naar de slachtbank?

  • Home
  • Blog
  • Als makke schapen naar de slachtbank?
  • 28/06/2011

Onlangs kregen we een diapresentatie over samenwerking wat de afdeling Werk Inkomen en Zorg betreft (WIZ). Uiteraard een gelikt verhaal. Waarom blijf ik dan toch zo argwanend en voelt het alsof we langzamerhand mee worden gezogen in een draaikolk waar we niet meer uit kunnen komen.  Gaan we nu ook met deze afdeling naar Enschede? Ik voorspel van wel. Lees in de kadernota de passage over samenwerking en het is duidelijk. En wat doen we als raad daarmee. Laat de rest zich als makke schapen naar de slachtbank leiden?! Ik vrees van wel. Stukje bij beetje leveren we toch wat aan eigenheid in. Wat krijgen we er voor terug? Het staat nog in de sterren geschreven, evenals het wel of niet halen van het voorspelde financiële voordeel.  Maar de ellende is..... er is geen weg meer terug!
-------------------UIT DE KADERNOTA----------------------------------------------------------------------
2.1 Regionale samenwerking met andere overheden

Regionale samenwerking is van groot belang.

Zo kan er nog nauwer worden samengewerkt met onze buurgemeenten om de gemeentelijke dienstverlening effectiever te maken. Dit leidt op termijn tot verhoging van de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid en biedt efficiencyvoordelen. De samenwerking met het Gemeentelijk Belastingkantoor en de gemeente Enschede zijn hiervan mooie voorbeelden. In verband met de overzichtelijkheid en beheersbaarheid is het wel van belang om zoveel mogelijk te kiezen voor één partner. Samenwerking met meerdere partners leidt tot complexere afstemmingsvraagstukken met afstemmingsinefficiëntie tot gevolg.

Share our website