12.2.2012: Verkeerde borden voor weren vrachtverkeer!

  • Home
  • Blog
  • 12.2.2012: Verkeerde borden voor weren vrachtverkeer!
  • 13/02/2012

Verkeersonderzoek doorgaand vrachtverkeer Overdinkel en Glane.

Ref: Documentnummer 12.0002359 dd 6 februari 2012; opsteller E. Steijns.

Een reactie.

 

In 2009 heb ik de regelmatige overtreding van het verbod op doorgaand vrachtverkeer al aan de orde gesteld in brieven en een persoonlijk onderhoud met de toenmalige wethouder mevrouw Ter Denge.

Bij dit overleg was ook de heer Steijns aanwezig.

Ik heb gewezen op de afwijkende aanduiding van het verbod. In omringende gemeenten (Oldenzaal, sinds kort ook in Glanerbrug -gemeente Enschede-) is het in dit land gebruikelijke type (onder)bord geplaatst. Dit houdt in dat onder het verbodsbord de tekst 'uitgezonderd bestemmingsverkeer” is aangebracht.

Als eerste maatregel om het verbod te handhaven moet de aanduiding duidelijk en slechts voor één uitleg vatbaar zijn. Dit is bij de door de gemeente Losser gebruikte aanduidingen zeker niet het geval.

Op diverse plaatsen binnen de gemeente staan gele (waarschuwings)borden met een tekst die veel te uitgebreid en daarom onleesbaar is. Deze borden zijn overigens bedoeld voor gebruik bij tijdelijke verkeersmaatregelen. Het verbod geldt sinds 2008 dus daarvan kan nu geen sprake meer zijn. Alle gele borden kunnen worden verwijderd.

De tekst op de eigenlijke verbodsborden zegt: ' uitgezonderd aanwonenden en exploitatie van aanliggende percelen”. Een Neerlandicus zal nog moeite hebben uit te vinden wat hiermee wordt bedoeld; dus de gemiddelde (buitenlandse) vrachtwagenchauffeur zal het gewoon aan zijn laars lappen.

Om doorgaand vrachtverkeer op de enig juiste wijze duidelijk te maken dat de bebouwde kommen van Overdinkel en Glane verboden gebied zijn is het voldoende om:

A - op de rotonde Burgemeester van de Sandtplein een verplichte rijrichting naar de N731 voor doorgaand vrachtverkeer aan te geven,

B - in de richting Overdinkel op de Hoofdstraat (nà de Nijverheidsstraat) een verbodsbord ‘verboden voor vrachtverkeer' te plaatsen met als onderbord ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer',

C - dezelfde borden te plaatsen aan de grens in Overdinkel en Glane en op afslagen van de N731 die naar Overdinkel cq Glane leiden.

Om het Interregio-karakter van de grensplaatsen te benadrukken zou de tekst kunnen worden uitgebreid met ‘ Anlieger frei'.

Natuurlijk is regelmatige controle noodzakelijk maar op bovenvermelde manier kan er in ieder geval geen onduidelijkheid bestaan over het verbod. Uiteraard ben ik bereid een en ander nogmaals met de wethouder én de heer Steijns te bespreken.

Leo Verhoef

Kerkhofweg 275

7586 AG Overdinkel

Share our website