“Ergens heel anders over denken, maar elkaar toch respecteren dat is wat veel mensen nog moeten leren”

  • Home
  • Blog
  • “Ergens heel anders over denken, maar elkaar toch respecteren dat is wat veel mensen nog moeten leren”
  • 20/08/2020
  • Lies ter Haar

“Ergens heel anders over denken, maar elkaar toch respecteren
dat is wat veel mensen nog moeten leren”
 
 
Hoe oneens je het met elkaar ook kunt zijn, zet daarmee de ander nooit weg als dom. Als iemand niet dezelfde mening heeft als jij, hoeft hij daarmee niet dom, ongeschoold, kortzichtig of wat dan ook te zijn. Ik gebruik maar niet de woorden die ik soms tegenkom op sociale media en die nog veel verder gaan en waar soms blinde haat uit spreekt.
 
Een , een groep, een partij kan ergens heel anders over denken dan jij en hoe onbegrijpelijk je dat ook mag vinden, gelukkig mag je in ons land overal nog een mening over hebben en die uiten. En je kunt het er nog zó oneens mee zijn, sluit een persoon, een groep, partij daarom nooit uit. Laat alle geluiden horen, hoe ze ook zijn. Want wegzetten, verbieden, negeren, niet willen aanhoren….. het zal niets veranderen aan die andere mening, aan die verschillen van inzicht.
 
Sta voor de mening van de ander open, blijf naar elkaar luisteren. Die ander is niet oliedom, geen dombo of niksnut, alleen omdat hij anders denkt dan jij.  Probeer uit te leggen, waarom je vindt wat je vindt en doet wat je doet…….en lukt dat niet, het zij zo….ook dat mag…. Respecteer dan de verschillen van inzicht.
 
Ik volg de politiek nauwgezet en ben telkens weer verbaasd over de reacties ván en óp de diverse partijen. Want als je kijkt welke voorstellen worden gedaan, welke moties worden ingediend en hoe wordt gestemd, zal je dat soms verbazen. Ik heb van élke partij slechte, minder goede en goede voorstellen en moties voorbij zien komen. En waarom ook niet?!

Ook binnen Burgerforum denken we soms heel verschillend over bepaalde onderwerpen. Maar als we alles hebben doorgespit, de voor- en tégens hebben afgewogen, argumenten hebben uitgewisseld, dan komen we bijna altijd wel tot een standpunt waar we allemaal mee kunnen leven. En kan iemand hier niet mee leven, dan is dat ook prima. Een andere mening hebben mag bij ons. Dat met verve verdedigen past bij ons. Wij hebben plezier in ons politieke werk, delen onze ambitie en enthousiasme en respecteren de ander en diens inbreng en mening. Misschien dat we daarom nog steeds nieuwe leden mogen verwelkomen. De dames zijn in opkomst (er was een tijd dat ik de enige in de fractie was!) en ook de jeugd weet ons te vinden. Iets om dankbaar voor te zijn.
 
Respect hebben vóór. Ik las een vertaling hiervan die me erg aanspreekt. “Respect is een gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens”.
 
Zullen we dat maar eens proberen?
 
Lies ter Haar
Burgerforum
liesterhaar@home.nl
06-13052895
Share our website