Jan Filipsen

img

Jan Filipsen

steunfractielid

Ik ben Jan Filipsen geboren en getogen in ons mooie losser,
Getrouwd met Irna en heb 2 bonusdochters,

Mijn hobby is muziek, ik bespeel zelf de bastuba,
Ook ben ik wijkcoördinator voor de Nierstichting,

Ik heb voor Burgerforum gekozen omdat ik mij daar het beste thuis voel.
Burgerforum staat dicht bij de bevolking en is gemakkelijk aanspreekbaar, ze staat dicht bij de burger.

Ik zou graag de komende jaren graag een bijdrage willen leveren om de gemeente Losser leefbaar te houden,
voor nu en in de toekomst,
Denk hierbij aan goede voorzieningen op het gebied van Cultuur, Zorg, Welzijn, Armoedebestrijding en Muziekonderwijs. Dat is voor mij heel belangrijk en daar wil ik me de komende periode graag voor inzetten.

jan.filipsen@gmail.com
06-13083322

Share our website