Publicaties

Domijn - ons voorstel voor een alternatief huurtoewijzingssysteem (2014)


https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/DOMIJN%2D2014%2Dalternatief%2Dhuurtoewijzingssysteem.doc

Klik op bovenstaande link voor: Aanbiedingsbrief en visie op alternatief huurtoewijzingssysteem (2004)
Share our website