Publicaties

Vragen commissievergadering bezuinigingsvoorstellen 2


BURGERFORUM

 

Commissie     28 april                 Jos

De analyse hoe het zo ver heeft kunnen komen met Losser is vrij algemeen en bevat alleen maar tekst en weinig cijfers ter onderbouwing. Wel wordt geprobeerd de schuld zo’n beetje bij iedereen te leggen, alleen niet bij zichzelf.  

Allereerst willen we ons pertinent uitspreken tégen de collectieve aansprakelijkheid die het college ons met de analyse probeert aan te praten. Wij willen nadrukkelijk stellen dat wij –Burgerforum-  niet aansprakelijk zijn voor de tekorten die de loop der jaren zijn ontstaan. Het verhaal LAGA is ontstaan voor onze tijd. De verbouw van het gemeentehuis idem dito. We hebben geageerd tegen de plannen voor Iphitos,  Tot vervelends toe hebben we aangehaald dat de gr WOT / Top Craft een bodemloze put is waar miljoenen in verdwijnen. We hebben tégen gestemd toen de coalitie de afgelopen jaren bijna 1 miljoen extra uittrok voor vergunningen/ handhaving en dienstverlening. We hebben tegen de laatste 2 begrotingen gestemd. We hebben steeds de kosten van externe bureaus aangehaald en we hebben keer op keer gewezen op de slechte financiële positie van de gemeente Losser. Dat u niet wilde luisteren is een heel ander verhaal. Ten tijde van deelname van Burgerforum in het college is er een zeer behoorlijke aanzet geweest voor financieel herstel. Daarna is men weer gaan uitgeven. We laten ons dan ook geen collectieve schuldgevoel aanpraten, hoe gemakkelijk dat voor u ook is.

·        Muziekschool wordt wegbezuinigd, ondanks dat weth. ter Denge zegt dat de pijn eerlijk is verdeeld en ondanks de gesprekken tot voor kort over subsidiëren van alle instrumenten tot/met 18 jaar, Hafa jeugd én volwassen en VIO.

Vraag: Hoe verklaart u dit en is dit niet onbehoorlijk bestuur?

 

Wij vinden muziekschool, bibliotheek en de stichting Cluster basisvoorzieningen!

Vraag: U stelt steeds dat Losser in vergelijking met andere gelijksoortige gemeenten meer uitgeeft aan subsidies, maar we hebben hier nog steeds geen onderbouwing van gekregen, graag de cijfers hierover.

Uit de gegevens die ik van het Ministerie hebt, blijkt dat in ieder geval niet wat bibliotheek, muziekschool en Cluster betreft.

 

·        Bezuinigingen op Bibliotheek en Cluster <-> Kulturhusen

U gaf aan dat de realisatie van de Kulturhusen gewaarborgd wordt, maar tijdens de hoorzitting hoorden we een heel ander verhaal.

Vraag:  Hoe zit dat?

 

·        Bezuinigingen ambtenaren: De bezuinigingen op personeel zijn ons veel te vaag en het duurt te lang voordat het effect heeft.

·        U geeft aan dat Losser wat het aantal ambtenaren betreft niet echt uit de pas loopt, is dat vóór of ná het inleveren van de 15 fte’s? En we hebben alleen maar uw verklaring, kunnen we ook het achterliggende rapport inzien?

Vraag: En hoe zeker zijn deze bezuinigingen? En is bijvoorbeeld een ambtenaren pool of detachering geen oplossing?

 

·        Subsidiehunter: Gesprek gehad met Dinkelland, ook over samenwerking. Hier is volgens ons veel geld te halen en misschien moeten we daar druk achter zetten d.m.v. een raadsvergadering samen met Dinkelland en eventueel Oldenzaal.

Vraag: Ziet u iets in het gezamenlijk aanstellen van subsidiehunter(s)?

 

 

 

 


Share our website