Publicaties

Vragen commissievergadering bezuinigingsvoorstellen


COMMISSIE 28 april 2009   bezuinigingsvoorstellen (Lies)

Losser zit in de problemen. De raad zit in de problemen.

Instellingen, verenigingen, groeperingen die niet de oorzaak zijn van de problemen, worden nu wel (en sommigen weer opnieuw) de dupe van het falend beleid van de gemeente. Als raad moet je er op kunnen vertrouwen dat onze gemeentelijke financiën voortdurend en nauwlettend in de gaten gehouden worden en dat er ingegrepen wordt zódra het mis dreigt te gaan. Dat is in Losser niet gebeurd. De ondertoezichtstelling is hiervan het beste bewijs.

Wat er nu voorligt aan bezuinigingsvoorstellen, met name bij het thema leefbaarheid en maatschappij (waaronder de subsidies), is in onze ogen niet deugdelijk onderbouwd en wordt niet gestaafd door de achterliggende vrij summiere begrotingsscan en organisatie-analyse. Beiden overigens weer uit de hand van externe bureaus.

Vraag: Want….. waarom wel snijden in de subsidie van de stichting Losser-Widnoje en niet op de uitwisselingmet Emsbüren? Waarom wel op onderwijsbegeleiding, maar niet op logopedie?  Waarom wel op buurtgericht werken, maar niet op de kerstbomen (is ook 10.000 euro)? Waarom wel op adviesraden zoals seniorenraad en sportraad, maar niet op niet op STAWEL (de stichting Agrarisch Welzijn). Waarom wel op bewegen voor ouderen, maar niet op de VVV?

 

En wat te denken van snijden bij de bijzondere bijstand, het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. Moeten die, de meeste kwetsbaren uit onze samenleving, bloeden voor uw falen? Vraag: Hoe wilt u dát uitleggen?

 

Ook de vraag waarom er niet eerder ingegrepen is, omdat al véél  langer bekend was dat structurele tekorten opgevuld werden met incidentele meevallers.

 

Vraag: Waarom ging u door met uitgeven terwijl toch al bekend was dat het slecht ging met Losser? En dan noemen we toch weer de verbouwing van het gemeentehuis voor 9 ton en de vijverpartij voor 1 ton, maar ook het nog steeds maar doorgaan van externe bureaus.

 

Vraag: En waarom wordt Top Craft nergens genoemd, terwijl juist hier een mogelijkheid ligt om structureel heel veel geld te bezuinigen.

 

Er werd in de begrotingsscan van 2002 al op gewezen dat de gemeente niet voldoende begroot voor het onderhoud en dat er geen actuele onderhoudsplannen liggen. Datzelfde gaven ook de accountants al aan.

Vraag: Zijn die er nu wel? En wordt hier nu wel voldoende voor begroot?  Want achterstallig onderhoud is wel mede de oorzaak dat indertijd ons buitenbad is gesneuveld en later het binnenbad. Maar denk ook aan het achterstallig onderhoud van veel gebouwen (scholen bijv.) en niet te vergeten onze wegen.

We kunnen dit allemaal wel naar achteren blijven schuiven, maar krijgen het dan vanzelf weer op ons bordje en zo blijven we achter de feiten aanhollen.

 

Vraag: En vindt u de meerjarenbegroting wel sluitend? In onze ogen is deze niet sluitend. Er zitten té veel aannames en onzekerheden in, met name bij de bezuinigingen op personeel. Ook het eerder inzetten - de toevoeging -van de rente ijzeren reserve vind ik een trucje op de begroting sluitend te krijgen.

Daarnaast staan er ook een groot aantal posten waar nog geen bedrag aan is gekoppeld, waarbij ik met name de WMO en de WWB wil noemen.

 

Als ik de provincie was zou ik deze meerjarenbegroting niet als sluitend accepteren. Want als we hier mee akkoord gaan, zitten we over een paar jaar met hetzelfde probleem, maar dan hebben we inmiddels wel een aantal voorzieningen in Losser om zeep geholpen.

Eerst zal er een grondige begrotingsscan moeten komen (en dan bedoel ik een begrotingsscan waarin ook de financiële positie in beeld wordt gebracht en waarin uitgewerkt wordt waaróm we bij bepaalde zaken uit de pas lopen).

Dan pas hebben we als raad een goede basis om aan het werk te gaan.

 

Vraag: Bent u bereid deze volledige scan alsnog aan te vragen bij het Ministerie? En waarom is deze al niet in december aangevraagd?

 

 Wij stellen voor dit voorstel van tafel te halen.

 

 

 

 

 

 
 

Share our website