Publicaties

tijdelijke preventief toezicht / aanvraag spoeddebat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aan

: College van B&W en alle raadsleden

Straat

 
: Raadhuisplein 1

Plaats

: L O S S E R

Datum

: 23 december 2008

Kenmerk

:BF/lth

 

Betreft: tijdelijke preventief toezicht / aanvraag spoeddebat

 

Geacht College


Op 21 december zonden wij college en raad een brief met het verzoek om een spoedvergadering i.v.m. het tijdelijk preventief toezicht door de provincie.
Gisteren heeft wethouder ter Denge achter gesloten deuren een korte verklaring gegeven.  We betreuren het dat  dit in de beslotenheid is gebeurd en dat de wethouder het heeft gelaten bij deze zeer summiere verklaring en niet wilde ingaan op onze vragen.  De verklaring voegde niets nieuws toe aan de raadsinfo  en de brief van de provincie. Wij hebben echter dringende vragen die we op zijn minst in een openbare raadsvergadering aan de orde willen stellen en wel de volgende:

·        Waarom heeft de wethouder dit de raad niet eerder meegedeeld en moesten we dit via een raadsinfo tussen alle andere post vernemen?

Dit is een zeer ernstige situatie en zodra de wethouder de eerste signalen kreeg had ze de raad moeten informeren.

·        Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Waarom is er niet eerder ingegrepen? Zijn er vanuit de organisatie niet eerder verontrustende signalen gekomen en wat is daar dan mee gedaan?

·        Een financiële analyse van deze collegeperiode. Wat was de financiële positie bij het aantreden van dit college, wannéér en waardóór is het precies mis gegaan .

·        Welke concrete maatregelen worden genomen om tot een oplossing te komen.

Enkel  het noemen van een stappenplan is wat ons betreft niet voldoende, er zal globaal aangegeven dienen te worden waar het college denkt structureel middelen te vinden?

Wij  zijn van mening dat er nu al direct ingegrepen moeten worden. Daarbij denken wij aan:

1)      Onmiddellijke vacaturestop

2)      Bevriezen van de in de begroting genoemde investeringen

3)      Grondige analyse van de kosten externe advies / externe bureaus

·        Op welke wijze worden wij op de hoogte gehouden van de voorgang?

 

Wij vragen derhalve alsnog om een spoeddebat en wel  vóór 31 december 2008 om deze zaken aan de orde te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Burgerforum Losser,

 

Jos Tijdhof, fractievoorzitter

Lies ter Haar, fractiesecr.

Joop Koopmans, fractielid


Share our website