Publicaties

2016 febr. Parkeren bij MST


PARKEREN BIJ MST NU en TOEN
Voor iedereen die regelmatig in het ziekenhuis moet zijn, kan het behoorlijk in de papieren gaan lopen. Het eerste tariefblok (een uur) kost de bezoeker €2,60. Daarna moet er in blokken van €0,20 worden bijbetaald. Prijzen die 24 uur per dag en zeven dagen per week van kracht zijn. Het maximumtarief van de Van Heekgarage is vastgesteld op €20,80 per dag.
In de oude situatie waarbij patiënten gebruik maakten van de parkeergarage aan de Haaksbergerstraat bepaalde het ziekenhuis zelf het tarief. Kosten: 2,60 euro per uur met een maximum van 6 euro. 
In de periode daarvoor werd zelfs bij langduriger bezoek tot 2,50 euro afgewaardeerd/afgetikt.
Situatie:
Actuele informatie van vandaag: Bij dagbehandeling kan een korting aangevraagd worden voor een dagkaart ad. 6 euro. Er is daarnaast een mogelijkheid van een strippenkaart van 13,50 euro. Die is echter niet overdraagzaam en je moet meer dan 1 week (sommigen geven aan 2 weken) voor minimaal 3 x per week minimaal 2 ½ uur op het ziekenhuis geweest. Voor de kortingsregelingen geldt dat je eerst de afdeling moet vragen die het gaat beoordelen en die goedkeuring nodig heeft van de betreffende arts of leidinggevende. Dan krijg je een formulier en met dit formulier en je parkeerkaart moet je dan naar de receptie waar het verder afgehandeld wordt, als die receptie tenminste bemenst is (’s nachts niet).      Omdat het van het afdelingsbudget afgaat, zal men hier uiterst terughoudend mee om gaan. 
Er is overigens onduidelijkheid over de “vertaling” van de kortingsregelingen. Heeft u andere ervaringen, laat het ons dan weten info@burgerforum.com

Officiële informatie van de websites:
Gemeente: Bij de parkeergarages is het parkeertarief als volgt:
  • Het eerste tariefblok (1 uur) kost € 2,60. Vervolgens wordt er in blokken van € 0,20 cent afgerekend.
  • De parkeergarages Stationsplein en Irene hebben een maximum parkeertarief van € 13,- per dag, de parkeergarage H.J. van Heek heeft een maximumtarief van € 20,80 per dag.
  • In iedere garage kan met bankbiljetten, munten (vanaf € 0,10) en de pin worden betaald.
  • Voor de parkeergarages geldt dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week, het reguliere tarief betaald moet worden.
MST site: Kost parkeren in de H.J. van Heek garage meer geld dan ik gewend was bij het MST?
Voor bezoekers en patiënten die tot 2.5 uur parkeren is het parkeren niet duurder dan voorheen het geval was.  We weten uit ervaring dat de meeste bezoekers niet langer parkeren dan 2.5 uur omdat zij veelal voor een afspraak op een poli komen of omdat zij op bezoek gaan bij een patiënt.
Voor bezoekers en patiënten die tot 2.5 uur parkeren is het parkeren niet duurder dan voorheen het geval was. We weten uit ervaring dat de meeste bezoekers niet langer parkeren dan 2.5 uur omdat zij veelal voor een afspraak op een poli komen of omdat zij op bezoek gaan bij een patiënt.

Voor uitzonderlijke gevallen biedt MST een tweetal kortingsmogelijkheden:

1 MST VAST (strippenkaartmodel) à €13,-
Met dit abonnement kunt u maximaal 5x parkeren binnen een periode van 2 weken. Verlenging (binnen de geldigheidsduur van 2 weken) behoort tot de mogelijkheden. De parkeerkaart die u ontvangt bij de inrit van de garage wordt in het ziekenhuis omgezet. Het parkeersysteem van de Van Heekgarage herkent deze als een strippenkaart met bijbehorende voorwaarden. U betaalt uw strippenkaart bij de betaalautomaat in de H.J. van Heekgarage.

2 MST MAX (dagkaartmodel) à €6,-
Dit is een uitrijkaart met een vastgestelde datum. U kunt met die kaart op die vastgestelde datum onbeperkt in- en uitrijden. De parkeerkaart die u ontvangt bij het inrijden van de garage wordt in het ziekenhuis omgezet waarna het parkeersysteem van de Van Heekgarage deze herkent als een dagkaart met bijbehorende voorwaarden. U betaalt uw dagkaart bij de betaalautomaat in de H.J. van Heekgarage.
MST VAST (Strippenkaart)
U bent patiënt van MST en komt met eigen vervoer. U komt vaker dan twee keer per week op bezoek over een periode langer dan twee weken. Op de verpleegafdeling of polikliniek waar u verblijft, bekijken medewerkers of u aan deze voorwaarden voldoet en voor deze korting in aanmerking komt. U kunt daar vragen naar de parkeermogelijkheden voor u.

MST MAX (Dagkaart)
U bent patiënt van MST en komt met eigen vervoer en u komt voor een ééndaagse behandeling. Op de afdeling waar u die dag wordt behandeld bekijken medewerkers of u aan de voorwaarden voldoet en voor een korting in aanmerking komt. 1 U rijdt de parkeergarage in en trekt een parkeerkaart bij het inrijden.
2 Bij de afdeling waar u wordt behandeld, bekijken medewerkers of u voor een korting in aanmerking komt. Neem uw inrijkaart, afspraakbrief en legitimatiebewijs mee. U krijgt dan een ingevulde aanvraagbon mee.
3 U neemt uw aanvraagbon en uw parkeerkaart mee naar de receptie in de Centrale Hal van het ziekenhuis. De parkeerkaart wordt voor u omgezet naar het gewenste abonnement.
4 U krijgt uw parkeerkaart terug. U betaalt vervolgens het voor u geldende tarief bij de betaalautomaat van de parkeergarage.
5 U kunt nu met deze kaart uitrijden. Bij een MST-MAX dagkaart abonnement kunt u op de datum van uitgifte onbeperkt in –en uitrijden 1 U rijdt de parkeergarage in en trekt een parkeerkaart bij het inrijden.
2 Bij de afdeling waar u wordt behandeld, bekijken medewerkers of u voor een korting in aanmerking komt. Neem uw parkeerkaart,afspraakbrief en legitimatiebewijs mee. U krijgt dan een ingevulde
aanvraagbon mee.
3 U neemt uw aanvraagbon en uw parkeerkaart mee naar de receptie in de Centrale Hal van het ziekenhuis. De parkeerkaart wordt voor u omgezet naar het goedgekeurde abonnement.
4 U krijgt uw parkeerkaart terug. U betaalt vervolgens het voor u geldende tarief bij de betaalautomaat van de parkeergarage.
5 U kunt nu met deze kaart uitrijden. Bij een MST-VAST Strippenkaart kunt u nog vier keer op dezelfde kaart in- en uitrijden binnen een periode van twee weken. Een aanvraag voor deze kortingen kunt u alleen opvragen bij de balies waar u (poli)klinisch behandeld wordt. U dient wel de parkeerkaart, afspraakbrief en een legitimatie te kunnen laten zien. Bij de diverse balies krijgt u een nadere uitleg over de werking en de voorwaarden.
 

Share our website