Publicaties

OPNIEUW FINANCIEEL DEBACLE


BURGERFORUM  Raad 3 maart 2009

 

Na het LAGA-debacle, staan we opnieuw voor een financieel dieptepunt, een onder toezichtstelling door de provincie, één stap verwijderd van een artikel 12 gemeente.

Hoe is het mogelijk dat dit college het zó ver heeft laten komen!  Keer op keer heeft Burgerforum er voor gewaarschuwd dat de financiële positie van Losser op alle fronten verslechterde.  De begrotingen hebben we niet goedgekeurd en tijdens de voorjaarsnota waarschuwden we u nog dat bij een greep in de reserves álle bellen op het gemeentehuis hadden moeten gaan rinkelen. Maar er gebeurde niets……

Het college vond het blijkbaar niet nodig naar de oppositie te luisteren,  of naar de accountants die het ook al meldden in hun rapportage. Gewoon doorgaan met uitgeven, was het motto.

En nu is het mis, goed mis en de raad mag weer rechtbreien wat het college heeft verknoeid. U noemt het `ombuigingen´, wij gewoon bezuinigingen. En wij mogen de richting aangeven! Bedankt hoor! Kiezen tussen hangen of verzuipen, noemen wij dat. Het IS geen keuze, want we hebben niets meer te kiezen. Het is schrappen en slikken of stikken.

Opnieuw is het een college gelukt om Losser naar de afgrond te brengen en opnieuw zal de burger de dupe worden van dit financieel beleid.

Hierbij mag niet onopgemerkt blijven dat het CDA de laatste 15 jaar altijd deel heeft uitgemaakt van het college.

 

De Task Force zal de bezuinigingsrichting verder uitwerken in concrete voorstellen. En dan mag de raad in mei de knoop doorhakken. Een deskundige van buitenaf in deze Task Force zou geen overbodige luxe zijn vinden wij.  Wethouder ter Denge zei in de vergadering van december  over die Task Force `we denken voldoende kennis in huis te hebben`. Nu….. wij denken van niet….en de ondertoezichtstelling is hiervan het beste bewijs.

Ook in 2005 zaten we met een begrotingstekort van ruim 2 miljoen. Aan het einde van de periode Bolhuis, toen Burgerforum ook een wethouder leverde, waren de financiën weer redelijk op peil, deels dankzij de Wavin aandelen, maar ook door ingrijpende bezuinigingen  op personeels- en bestuurskosten,  en op de subsidies. In plaats van de reserves weer op te bouwen is het college opnieuw gaan uitgeven. Een verbouwing van het gemeentehuis voor  9 ton, maar onlangs nog -toen toch al heel duidelijk moest zijn dat we heel krap in het geld zaten- een vijverpartij hier naast het gemeentehuis voor maar liefst 100.000 euro! 

En na lang aandringen hebben we de cijfers voor de externe bureaus ook gekregen. In 2008 is hier bijna 2 miljoen voor uitgegeven.

ONVOORSTELBAAR en ONVERANTWOORDELIJK. Wij willen als Burgerforum graag een discussie binnen de raad en het college wat de redenen zijn geweest van dit financieel debacle. Wat waren de oorzaken?

Het heeft geen enkele zin als je een lekke band hebt deze op te pompen en dan verder te fietsen, je zult ook moeten kijken waar het lek zit en het lek te dichten.

 

======================

De nulmeting die er ligt,  zo zegt u, moet een goed en actueel beeld geven van de financiën op dit moment. Want deze nulmeting is het uitgangspunt voor het uitwerken van structurele oplossingen. Maar wat we nog steeds missen is het allerbelangrijkste. Wáár is het precies misgegaan. Waaraan geven we structureel gezien te veel geld aan uit. Wáár lopen we uit de pas t.o.v. wat we van het Rijk krijgen en ook ten opzichte van gelijksoortige andere gemeenten. Pas als we dit goed in beeld hebben kunnen we in alle redelijkheid keuzes maken.

Bovendien is het genoemde tekort van 2,3 miljoen nog niet compleet. Bij te veel posten staan nog geen bedragen en dan noemen we de risico’s Wet Maatschappelijke Ondersteuning, AWBZ, Top Craft, Regio Twente, het Luttermolen en de Wet Werk en Bijstand.  EN…….niet te vergeten de gevolgen van de recessie, zoals meer bijstandsuitkeringen, de  WOZ waarde die daalt etc. etc. En dan zitten WIJ al snel op 3 miljoen of meer.

 

Veel geld, héél veel geld is uitgegeven aan rapporten  / notities / adviezen en onderzoeken. En heel bitter is dat er dure dorpsvisies zijn opgesteld, maar geen geld meer om ze uit te voeren!

We willen vanavond in ieder geval duidelijk maken dat  de vitaliteit in de kernen bij ons voorop staat. De Kulturhusen  zijn daarvoor van levensbelang. Maar…… dat hoorden wij al bij het Kulturhus Overdinkel……. dat kan alleen als ook de subsidies gewaarborgd zijn voor de komende jaren.  En wat ons betreft wordt er dus niet gesneden in de subsidies van Cluster, Bibliotheek en ook niet van de muziekschool.

En de meest kwetsbaren uit de samenleving willen we helemaal buiten schot laten en dan denken wij natuurlijk aan de uitvoering van een aantal WMO zaken. Het zou te gek zijn dat zij de dupe worden van dit wanbeleid.

Het streven zal moeten zijn …in stand houden wat we hebben, maar zonder veel toeters en bellen. Geen luchtkastelen meer, want die zijn allemaal al in rook opgegaan. Net zoals de kunstgrasvelden die al opgerold en van de baan zijn.

We willen best het bomenbeleidsplan in de vriezer zetten, evenals het horecaplein.

En waar op bezuinigd kan worden zeiden we al vaker…

-         Alleen externe bureaus en adviezen als het echt niet anders kan. 

-         Voor als het om wettelijk opgelegde taken gaat,  meer samenwerken met andere gemeentes (juridisch, bouwtechnisch etc.)

-         Stichting MAN heroverwegen. Het gereserveerde bedrag van 530.000 zal al lang niet meer toereikend zijn. Daar komt dan nog 50.000 euro  bij als bijdrage in de exploitatie de eerste 5 jaar.

-         En Top Craft waar elk jaar handenvol geld bij moet. Vorige week hoorden we nog dat het tekort dit jaar  op 2,1 miljoen dreigt uit te komen en we meer dan 3 ton extra moeten bijpassen.  Dat wordt dan bijna  9 ton, tel daarbij nog op wat we aan Top Craft aan inhuur betalen en we zitten op anderhalf miljoen.

-         En verder is een goede begrotingsscan een eerste vereiste om een beter beeld te krijgen waar verder nog bezuinigd kan worden.


Dat was onze bijdrage …….. de beurt is nu aan u college, maar wij houden ons hart vast!


 

 

 

 


Share our website